X hits on this document

95 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

preduzeću D.O.O.  „ Eurohem“ Banja Luka. Prošla je niz obuka od strane međunarodnih organizacija .Posjeduje licencu ovlaštenog računovođe a 2003. godine stiče zvanje investicionog menadžera.Uključena je u rad kreditne linije Svjetske banke , u izradi biznis planova  za kreditiranje privatnog sektora.Trenutno je zaposlena u Poreskoj upravi i obavlja dužnost Višeg saradnika za poreske obveznike.

Alnija Brusokiene, predsjednik Nadzornog odbora

Rođena 1987. godine, Litvanija.Udata je i majka jednog djeteta. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Vilnius Univerziteta u Litvaniji. U periodu od 28.02.2005. godine do 01.12.2006. obavljala je

dužnost konsultanta u UAB „ Ukio banko investicine grupe“ a od  01.12.2006. godine obavlja dužnost rukovodioca za područje Balkana.Od 16. 11. 2004. godine obavlja dužnost VD Generalnog direktora Fabrike glinice „ Birač „ AD Zvornik.

Regimantas Čepukas, član Nadzornog odbora

Rođen 1969. godine, Alytus, Litvanija.Diplomirao je 1994. godine na Matematičkom fakultetu na Vilnius Univerzitetu u Vilniusu i stekao zvanje Diplomiranog matematičara. Poslovnu karijeru započinje 1997. godine u preduzeću UAB FMI „ Finbaltus“ i obavlja  dužnost brokera. Posjeduje dozvolu finansijskog menadžera. Trenutno obavlja dužnost Direktora brokera takođe u preduzeću UAB FMI „ Finbaltus“.

Donaldas Urniežius, član Nadzornog odbora

Rođen 1974. godine u Kaunasu, Litvanija. Završio program magistarskog studija: Administrativno pravo na Pravnom fakultetu na Vytautas Magnus Univerzitetu u Kaunasu, Litvanija i stekao zvanje Magistar Prava. Poslovnu karijeru započinje 2001. godine u preduzeću  UAB „Ukio banko investicine grupe“ gdje obavlja dužnost pravnika.Potom od aprila 2005. godine  obavlja dužnost Direktora u preduzeću UAB „ Optimalus turto valdymas“ u Kaunasu.

Osnovni kapital Društva’’’’

Osnovni kapital Društva u novčanom dijelu iznosi 1.250.000,00KM i isti je podijeljen u 500 akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 2.500,00 KM.

Članovi Društva

Članovi  Društva su:

-«Balkan Investment Bank» Akcionarsko društvo Banja Luka, koje posjeduje 49 redovnih akcija, što predstavlja  9,80 % akcijskog kapitala Društva;

-Uždaroji akcinė bendrovė «Ūkio banko investicinė grupė», sa sjedištem  u Litvaniji, ul. K.Donelaičio g. 60, Kaunas.

«Ūkio banko investicinė grupė» UAB je zatvoreno akcionarsko društvo,  koje posjeduje 422 redovne akcije, što predstavlja  84,40 % % akcijskog kapitala Društva;

-Uždaroji akcinė bendrovė «Asocijuoto turto valdymas», sa sjedištem u Litvaniji, ul.  K.Donelaičio g. 60, Kaunas.

«Asocijuoto turto valdymas» UAB je zatvoreno akcionarsko društvo, koje posjeduje 29 redovnih akcija, što predstavlja  5,80 %akcijskog kapitala Društva.

12

Document info
Document views95
Page views108
Page last viewedSat Jan 21 19:51:56 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments