X hits on this document

93 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Podaci o banci depozitaru

Banka depozitar  Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, sa sjedištem u Banja Luci,ul.Bana Milosavljevića  br.6. Funkciju banci depozitara  može obavljati  druga banka koja registrovana u Republici Srpskoj i  posjeduje dozvolu  za obavljanje depozitarnih poslova  izdatu od strane  Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ostale informacije

Radno vrijeme od 8:00 časova do 16:00 časova. Tel:00 387 51 245 190, Faks: 00 387 51 245 199.

DIREKTOR DRUŠTVA

     Sergej Cigankov

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Predsjednik

 Arvydas Skanas

NADZORNI ODBOR FONDA

Predsjednik

Darius Zakarauskas

13

Document info
Document views93
Page views106
Page last viewedSat Jan 21 06:37:24 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments