X hits on this document

87 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Ovaj prospekt zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom predstavlja javni poziv na kupovinu akcija Zatvorenog  investicionog fonda sa javnom ponudom «BALKAN INVESTMENT FOND» A.D Banja Luka (dalje u tekstu: Fond).

Prospekt sadrži informacije na osnovu kojih će investitori imati upotpunjen stav o zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom i donjeti odluku o ulaganju , a posebno o rizicima povezanim sa prirodom  fonda i njegovog portfelja.

Prije donošenja odluke o ulaganju potencijalni investitori se pozivaju  da se upoznaju sa ovim Prospektom i Statutom Fonda kako bi se informisali  o ograničenjama i rizicima investiranja.

I  PODACI O FONDU

Puni naziv: ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM  «BALKAN INVESTMENT FOND» akcionarsko društvo.

Skraćeni naziv: ZIF « BALKAN INVESTMENT FOND » A.D Banja Luka.

Sjedište:Banja Luka, Ul. Bana Milosavljevića r.8

 Telefon:  00 387 (51) 245 191; 00 387 (51) 245 195

 Telefaks: 00 387 (51) 245 199

Web stranica: www.bimbl.ba

El.pošta: n.novikova@bimbl.ba

Članovi Nadzornog odbora Fonda

Zakarauskas Darius, predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1977. godine u Litvaniji.Diplomirao je 2000. godine na Fakultetu elektrotehnike i automatike Kaunaskog tehnološkog univerziteta po programu „Elektroenergetske tehnologije“ i stekao kvalifikacioni stepen dipl. Sručnjak za električno inženjerstvo.Poslovnu karijeru započinje  2001. godine u zatvorenom akcionarskom društvu „BE Plienas ir metalai“ na mjestu menadžera.Od 2004. godine obavlja dužnost konsultanta u UAB „Balkan Invest“. Potom se angažuja u filijali akcionarskog društva „ Kauno Tiekimas“ takođe na mjesto konsultanta.Trenutno obavlja dužnost  Generalnog direktora Fabrike Glinice „ Birač“ AD Zvornik.

Vainikevičiūtė Natalija, član Nadzornog odbora

Rođena je 1979. godine u Litvaniji.2001. godine, na Fakultetu ekonomije i menadžmenta Kaunaskog tehnološkog univerziteta završila je studijski program Menadžmenta i stekla kvalifikaciju I naučnog stepena u oblasti menadžmenta.Takođe na Fakultetu ekonomije i menadžmenta Kaunaskog tehnološkog univerziteta 2003. godine, završila je studijski program Menadžmenta i stekla kvalifikaciju Magistra menadžmenta i poslovnog upravljanja.Poslovnu karijeru započinje na mjestu konsultanta u filijali „Kauno Tiekimas“ 2005. godine.Trenutno obavlja dužnost Finansijskog direktora u Fabrici Glinice „Birač“ AD Zvornik.

2

Document info
Document views87
Page views100
Page last viewedWed Jan 18 20:40:06 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments