X hits on this document

89 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

Rubež Nenad, član Nadzornog odbora

Rođen je 1960 godine u Han Pijesku, Bosna i Hercegovina.Oženjen je i otac jednog djeteta. Završio je studij za sticanje visoke spreme na Pravnom fakultetu  u Sarajevu 1983. godine i time stekao zvanje Diplomiranog pravnika.Iste godine počinje raditi u struci kao dipl. Pravnik u PD „Planina“ , Han Pijesak na radnom mjestu sekretara preduzeća.Osim rada u navedenom preduzeću radio je i kao dipl. Pravnik u Opštini Han Pijesak u imovinsko pravnoj službi, zatim u Republičkom Štabu teritorijalne odbrane u Sarajevu, Gradskoj upravi javnih prihoda takođe u Sarajevu a od 1992. godine u Vojsci Republike Srpske  na raznim dužnostima u okviru struke.U periodu od 1999-2000 obavljao je dužnost sudije Vrhovnog vojnog suda  Vojske Republike Srpske a od 2002-2004. godine dužnost sudije Osnovnog suda Vlasenica.Trenutno obavlja advokatsku djelatnost.

Jankauskas Paulius,član Nadzornog odbora

Rođen je 1979. godine u Kaunasu, Republika Litvanija.2003. godine je završio program magistarskog studija Makroekonomija, na Fakultetu ekonomije i menadžmenta na Vytautas Magnus Univerzitetu i stekao zvanje Magistra ekonomije.Poslovnu karijeru započinje 2002. godine u preduzeću „ Pauliaus Jaučkojo imone“ kojim rukovodi, a od 2004. godine obavlja dužnost ekonomiste u Sektoru za upravljanje finansijama i rizicima u AB „Ukio bankas“.

Kubilius Tomas, član Nadzornog odbora

Rođen je 1981. godine u Kaunasu, Republika Litvanija.2005. godine je završio studijski program Menadžment na Fakultetu ekonomije i menadžmenta na Tehnološkom unierzitetu u Kaunasu i stekao zvanje Magistra menadžmenta i poslovne administracije.Poslovnu karijeru započinje 2001, godine  u UAB „Skaitmenines technologijos“ na mjestu menadžera.Od 2004. godine obavlja dužnost konsultanta u UAB „Basnkines konsultacijos“.

Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda

Fond je nastao transformacijom Privatizacionog investicionog fonda «Balkan Investment Fond»AD Banja Luka, a po osnovu odluke Glavne  Skupštine akcionara  o transformaciji i donošenju Prospekta i Statuta Fonda od 24.05.2007. godine i njegov je pravni sljedbenik.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određenim Zakonom  o investicionim fondovima i Zakona  o preduzećima.

Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, te primjerak prospekta Fonda ili dodatne informacije o Fondu

Informacije o poslovanju i aktima Fonda  kao polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak statuta, prospekta Fonda ili dodatne informacije o Fondu  mogu se dobiti u prostorijama sjedišta Društva i na njegovoj internet stranici: www.bimbl.ba.

3

Document info
Document views89
Page views102
Page last viewedThu Jan 19 07:42:09 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments