X hits on this document

90 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 13

ZIF „BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Banja Luka                   Prospekt

-

ukupnih novčanih sredstava  uplaćenih  u Fond prilikom osnivanja

-

ili ukupne neto vrijednosti imovine Fonda  u periodu transformacije  Fonda.

Iznos troškova osnivanja /transformacije/ koji padaju na teret Fonda odobrava  osnivačka skupština.

Sve ostale troškove i naknade u vezi  sa osnivanjem /transformacijom/ koji prelazi  utvrđeni procenat snosi  društvo za upravljanje, odnosno  nadzorni odbor, zavisno od toga ko ih je prouzorkovao.

Godišnje naknade i troškove upravljanja  i poslovanja koji mogu teretiti fond

Iz imovine Fonda mogu se direktno platiti slijedeći naknade i troškove upravljanja  i poslovanja:

1.

naknada  Društvu za upravljanje, која sе izračunava kao 2,2%  prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda;

2.

naknada banci depozitaru;

3.

naknada i troškovi članova nadzornog odbora;

4.

troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem  ili prodajom imovine fonda;

5.

naknada i trošak vođenja registra akcija, uključujući troškove  izdavanja  potvrda o stanju  udjela, ako se one emituju, te troškove isplate dividendi;

6.

revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju  fonda;

7.

troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja  koji se prema  Zakonu o Investicionim Fondovima  podnose akcionarima;

8.

troškovi održavanja glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine  koju sazove  društvo za upravljanje,i u tom slučaju   troškove skupštine snosi društvo za upravljanje;

9.

sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji  u vezi  sa izdavanjem  dozvole Fondu;

10.

troškovi uvrštenja  na berzu ili drugo uređeno  javno tržište;

11.

porezi koje je fond dužan platiti na imovinu ili dobit;

12.

troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno u skladu sa Zakonu o Investicionim Fondovima;

13.

ostale naknade određene posebnim zakonima

Naknada provizje za upravljanje iz prethodnog stava Fond plaća Društvu mjesečno u vidu akontacije u roku deset dana po isteku mjeseca za koji se vrši obračun, a konačan iznos godišnje provizije utrđuje se na osnovu revizorskog izvještaja.

Pokazatelji ukupnih naknada i troškova Fonda, u koje ne ulaze troškovi poreza koje je fond dužan platiti na imovinu  ili dobit  i ostale naknade određene posebnim zakonima (naknade Komisije) ne mogu biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine po završetku  godišnjeg  obračunskog perioda .

Sve nastale troškove koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda snosi Društvo za upravljanje.

Način obračuna  i način učestalosti isplate dividende akcionara Fonda

Društvo može predložiti Skupštini Fonda da donese odluku o raspodjeli i isplati dijela neto dobiti Fonda akcionarima Fonda, isplatu dividende, nakon izrade i usvajanja  godišnjih  finansijskih izvještaja koji su revidirani od strane ovlaštenog revizora.

Neto dobit Fonda utvrđuje se u skladu sa Zakonom.

9

Document info
Document views90
Page views103
Page last viewedThu Jan 19 15:15:52 UTC 2017
Pages13
Paragraphs324
Words4477

Comments