X hits on this document

PDF document

RHB Bank Berhad Easy Cash Installment Payment Plan Full Terms & Conditions - page 3 / 3

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 3

 • 4.

  Sebaik diluluskan, Jumlah EasyCash akan didebitkan ke dalam akaun kad kredit Ahli kad. Caj faedah dan pinjaman akan bermula serta-merta. Adalah menjadi tanggungjawab Ahli kad untuk memastikan terdapatnya had kredit yang mencukupi sebelum memohon untuk program ini.

 • 5.

  RHB Bank Berhad berhak atas budi bicara mutlaknya untuk meluluskan atau menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebarang sebab. Dalam keadaan yang sama, RHB Bank Berhad berhak atas budi bicara mutlak untuk meluluskan atau memindahkan hanya sebahagian daripada jumlah yang dimohon oleh Ahli Kad tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan oleh Ahli Kad dan dengan tanpa memberi sebarang sebab.

 • 6.

  Faedah bagi setiap pelan adalah berdasarkan kadar yang diiklankan di dalam borang permohonan dan dikira selari dalam tempoh pembayaran balik berdasarkan Jumlah EasyCash.

 • 7.

  Bayaran bulanan adalah secara ansuran. Jumlah EasyCash dan jumlah faedah dicaj termasuk jumlah besar baki tertunggak akaun Ahli Kad Kredit. Jumlah besar baki tunggakan akan dibayar balik secara ansuran dalam tempoh pembayaran balik. Ansuran bulanan tetap akan dibilkan kepada Ahli kad setiap bulan, yang memanfaatkan Had Kredit Lulus Tersedia.

 • 8.

  Untuk pembayaran yang di luluskan, jumlah Easy Cash akan dikreditkan samada ke dalam akaun Simpanan/Semasa RHB atau untuk kepada bank yang lain. Cek akan diposkan ke bank pilihan ahli kad.

 • 9.

  Jika ahli kad memilih untuk menamatkan kemudahan kad kredit, RHB Bank berhak menuntut nilai hutang penuh termasuk baki utama dan faedah yang tertunggak sebagai bayaran terakhir untuk menutup akaun kad kredit.

 • 10.

  Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Perjanjian Ahli kad RHB adalah terpakai.

 • 11.

  Jika terdapat sebarang pertikaian di antara versi Bahasa Inggeris dan versi terjemahan Bahasa

Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan dijadikan rujukan muktamad

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedThu Dec 22 12:34:00 UTC 2016
Pages3
Paragraphs64
Words1296

Comments