X hits on this document

PDF document

םיבידלמה םייאל תוליבח ןוריחמ - page 1 / 6

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 6

הלילצ תקלחמ םיבידלמה םייאל תוליבח ןוריחמ

תונוש תומרב שפונל םירחבנה תונולמה

3122 ףרוח ןוריחמ

םיבוט םיבכוכ 4 תונולמ

ןולמה לע עדימ

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

םיכיראת

HB * 4 KUREDU

דאמ הברה ,לודג ןולמ

$014

$1,171

15.13.00- 10.13

ןולמ בשחנ ,תויוליעפ

$73

$1,138

16.3-08.6.00

.ססות תיסחיו ריעצ

.ימי סוטמב תורבעה

$88

$1,014

11.6-20.01.00

www.kuredu.com

ףסונ הליל

םדאל

םיכיראת

יגוזב

$114

$1368

HB 0-21.3.00

$114

$1284

AI 0.4-20.6.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , ולגנוב ןדרג : גוסמ רדחל ריחמה

ןולמה לע עדימ

HB * 4

HUDRANFHUSHI

,םוסק ףוח ,בוט ןולמ .חלצומ לבא טושפ הניפסב תורבעה .הריהמ

www.hudhuranfushimaldives.com

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

םיכיראת

$114

$1404

05.3-21.3.00

$048

$1064

0.4-04.6.00

$114

$1404

05.6-20.7.00

$071

$1174

0.8-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ ,סולגנוב ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמה

ןולמה לע עדימ

שולש ינפל ץפושש ןולמ קנפמ ,דאמ דמחנ ,םינש .הניפסב תורבעה ,דאמ

םידעוימ םניא םיריחמה אל הז ריחמב ,םישלוגל .ןולמל ןשלג סינכהל ןתינ

$118

$1418

AI 0-20.7.00

$104

$1338

AI 0.8-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו 'ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמה

HB * 4

DONVELLI

www.dhonvelibeachresort.net

8 Menorat Hamaor St, Tel Aviv, 67448, ISRAEL Tel:++ 972 3 7777156/250 Fax:++972 3 7777251 E-mail: Michalmolho@issta.co.il

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedWed Dec 07 20:34:43 UTC 2016
Pages6
Paragraphs317
Words1119

Comments