X hits on this document

PDF document

םיבידלמה םייאל תוליבח ןוריחמ - page 2 / 6

21 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 6

הלילצ תקלחמ

ןולמה לע עדימ

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

םיכיראת

BB * 4 BANDOS

$1

14

$1258

21.3.00-0.3

www.bandosmaldives.com

ץפושמו חנ ןולמ .לודגו ססות ,ריעצ ןולמ הריהמ הריסב תורבעה

$024

$0874

0.4-20.6.00

$051

$1014

0-20.7.00

$038

$1134

0.8-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , טרדנטס 9 גוסמ רדחל ריחמה

םיבכוכ 5 תונולמ

ףסונ הליל

םדאל

םיכיראת

םדאל

יגוזב

$208

$2124

0-21.3.00

$088

$1271

0.4-13.6.00

$138

$1551

20.7.00-14.6

ןולמה לע עדימ

רבע , הלועמ 4 ןולמ תנשב דאמ יביסמ ץופיש .1117 ןיא ,תיסחי ןטק יאה םילודג הכילה יקחרמ .ןולמה יתורישל הניפסב הרבעה .הריהמ

BB * 5 VELASSARU

www.velassarumaldives.com

ףסונ הליל

םדאל

יי ם כ ראת

םדאל

יגוזב

$151

$1864

0-21.3.00

$051

$1314

0.4-04.6.00

$088

$1524

05.6-20.7.00

$068

$1431

0.8-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו רוירפוס 9 גוסמ רדחל ריחמה

ןולמה לע עדימ

תוטשפ רדשמ ,חנ ןולמ לש ןודיעו בוציע םע דחי םירדח .םיבכוכ 4 ןולמ .הלועמ תוריש םיחונ .ימי סוטמב תורבעה

www.aaaresorts.com.mv

$104

$1351

0.8-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , סולגנוב סקלד 9 גוסמ רדחל ריחמה

HB * 5 FILITHEYO

8 Menorat Hamaor St, Tel Aviv, 67448, ISRAEL Tel:++ 972 3 7777156/250 Fax:++972 3 7777251 E-mail: Michalmolho@issta.co.il

Document info
Document views21
Page views21
Page last viewedWed Jan 18 20:18:26 UTC 2017
Pages6
Paragraphs317
Words1119

Comments