X hits on this document

PDF document

םיבידלמה םייאל תוליבח ןוריחמ - page 3 / 6

24 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 6

הלילצ תקלחמ

ףסונ הליל

םדאל

םיכיראת

םדאל

יגוזב

$214

$2,154

0-21.3.00

$028

$1248

04.6.00-0.4

$048

$1371

20.7.00-05.6

ןולמה לע עדימ

הליל ףיסוהל ןתינ* .םניח - יעיבש םיענ בוציע ,םיסקמ ןולמ תוריש ,יטנגלא ךא טושפ .תוחובשת קר ,הלועמ ,קחורמו טקש לוטאב .ימי סוטמב תורבעה

HB * 5 MEDHUFUSHI

www.aaaresorts.com.mv

$044

$1334

20.01.00–0.8

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמה

ןולמה לע עדימ

ףסונ הליל

םדאל

םדאל

יגוזב

םיכיראת

BB

*5

MIRIHI

www.mirihi.com

קיתו םיבכוכ 4 ןולמ ,היפיפי ץופיש רבעש אצמנ ,דאמ חנ ןולמה .לקרונשל בוט רוזיאב .ימי סוטמב הרבעה

$341

$2774

21.3.01-3.0

ףסונ הליל

םדאל

םיכיראת

םדאל

יגוזב

$ 388

$ 3201

1-30.4.10

$ 281

$ 2614

1.5-20.7.10

$354

$3008

10.6-13.7.00

$318

$2814

14.7-20.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמ

ןולמה לע עדימ

יא ,קחורמ לוטאב ןולמ ,תיסחי חוורמו לודג ,הלועמ תוריש ,תויטרפ .ימי סוטמב הרבעה

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמה

AI *5 LILY BEACH RESORT www.lilybeachmaldives.com

8 Menorat Hamaor St, Tel Aviv, 67448, ISRAEL Tel:++ 972 3 7777156/250 Fax:++972 3 7777251 E-mail: Michalmolho@issta.co.il

Document info
Document views24
Page views24
Page last viewedFri Jan 20 20:51:51 UTC 2017
Pages6
Paragraphs317
Words1119

Comments