X hits on this document

PDF document

םיבידלמה םייאל תוליבח ןוריחמ - page 4 / 6

22 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 6

$358

$2734

0.4-21.8.00

$474

$3358

0.01-08.01.00

הלילצ תקלחמ

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , סיזאוא ץיב 9 גוסמ רדחל ריחמה

סונ הליל

סקלד םיבכוכ 5 תונולמ BB

םדאל

םיכיראת

יגוזב

$604

$4178

0-21.3.00

$408

$3111

0.4-20.6.00

$481

$3508

0-20.7.00

תימלועה W תשרמ ןולמ

$654

$4744

0.3-8.4.00

קנפמ ,המיהדמ המרב

$434

$3534

01.4-20.6.00

.דאמ

.ימי סוטמב הרבעה

$654

$4744

0.7-4.8.00

www.wretreatmaldives.us

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

םיכיראת

$214

$ 2314

0-16.3.00

$064

$1608

+ 17.3-20.6.00 11.7-21.8.00

$214

$2314

+ 0-10.7.00 0.01-12.01.00

ןולמה לע עדימ

www.banyantree.com

ןולמה לע עדימ

ןולמה לע עדימ

רדוהמ סקלד ןולמ .יטנמורו .הריהמ הניפסב הרבעה

$421

$3214

0.8-04.01.00

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ ,טיווס ינוהד 9 גוסמ רדחל ריחמה

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

1-30.4.11

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו ץיב

9 גוסמ רדחל ריחמה

ףסונ הליל

םדאל יגוזב

םיכיראת

BB סקלד 5 W RETREAT

ף

סקלד 5

COCOA ISLAND

www.cocoaisland.como.bz

םיכיראת

BANYAN TREE VABBINFARU

FB

סקלד 5

$ 3074

.ריחמ תפסותב םיפסונ םיגוסמ םירדח ןימזהל ןתינ , הליו ויו ןאישוא 9 גוסמ רדחל ריחמה

ןולמה לע עדימ

סקלד 5 IRUFUSHI(HILTON) BB

  • ירמגל שדח ןולמ לש הצרה םייס .הנש יצח .דאמ ץלמומ ימי סוטמב הרבעה

www.irufushi.com

,תוניחבה לכמ סקלד ןולמ רצח םע ,םילודג םירדח רבכ הלועמ ןולמ ,תיטרפ .םינש הריהמ הניפסב הרבעה

$ 421

8 Menorat Hamaor St, Tel Aviv, 67448, ISRAEL Tel:++ 972 3 7777156/250 Fax:++972 3 7777251 E-mail: Michalmolho@issta.co.il

Document info
Document views22
Page views22
Page last viewedWed Jan 18 22:47:53 UTC 2017
Pages6
Paragraphs317
Words1119

Comments