X hits on this document

29 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 8

พ่อค้าส่ง

1. พ่อค้าส่งที่ให้บริการครบวงจร (Full Services Wholesalers)

พ่อค้าส่งที่ให้บริการหลากหลายประเภทแก่ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต

มีความยืดหยุ่นของหน้าที่งานในการให้บริการสูง

1. พ่อค้าส่งสินค้าทั่วไป

(General Merchandise Wholesalers)

2. พ่อค้าส่งจำกัดสายผลิตภัณฑ์

(Limited Line Wholesalers

3. พ่อค้าส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์

(Specialty Line Wholesalers)

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

ผู้ค้าส่งเสื้อผ้า, ผู้ค้าส่งเครื่องกีฬา

ขายหนังสือพิมพ์, ผู้ค้าส่งนม

Document info
Document views29
Page views29
Page last viewedTue Jan 17 22:09:19 UTC 2017
Pages8
Paragraphs85
Words163

Comments