X hits on this document

10 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 8

พ่อค้าส่ง

1. พ่อค้าส่งที่ให้บริการครบวงจร (Full Services Wholesalers)

พ่อค้าส่งที่ให้บริการหลากหลายประเภทแก่ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต

มีความยืดหยุ่นของหน้าที่งานในการให้บริการสูง

1. พ่อค้าส่งสินค้าทั่วไป

(General Merchandise Wholesalers)

2. พ่อค้าส่งจำกัดสายผลิตภัณฑ์

(Limited Line Wholesalers

3. พ่อค้าส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์

(Specialty Line Wholesalers)

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

ผู้ค้าส่งเสื้อผ้า, ผู้ค้าส่งเครื่องกีฬา

ขายหนังสือพิมพ์, ผู้ค้าส่งนม

Document info
Document views10
Page views10
Page last viewedTue Apr 26 19:00:15 UTC 2016
Pages8
Paragraphs85
Words163

Comments