X hits on this document

23 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 6

10.

‘n Leerder in Graad R moet voor of op 30 Junie 5 jaar oud word en nie later as 31 Desember 6 jaar oud word nie.

11.

Daar word verwag dat :

11.1

Die ouer sy finansiële verpligting (soos jaarliks deur die Beheerliggaam bepaal) teenoor die skool sal nakom. Indien die skoolfonds na ‘n maand agterstallig is, sonder vroegtydige reëlings met die Beheerliggaam, kan regstappe oorweeg word.

11.2

Die skoolreëls van die skool gehoorsaam moet word.

11.3

Indien Nasorgfooie nie vereffen kan word nie, sal kleuter nie langer van die fasiliteit kan gebruik maak nie.

11.4

Eversdal Pre-Primêre Skool se beleid t.o.v. tweelinge is dat elke individu afsonderlik moet ontwikkel om sodoende sy maksimale potensiaal te bereik en daarom word tweelinge nie in dieselfde klas geplaas nie.

Hierdie beleid is gerig op die handhawing van standaarde en norme,  behoud van die skool se etos, en die optimale verwesenliking van die skool se potensiaal.

Document info
Document views23
Page views23
Page last viewedTue Dec 06 19:22:02 UTC 2016
Pages6
Paragraphs97
Words1257

Comments