X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 14 / 31

263 views

0 shares

7 downloads

0 comments

14 / 31

1. 2.

Explica breument el text que va donar suport al primer debat. Quina eina es va fer servir per sintetitzar en el debat de la PAC1. (Aquesta la resposta és la

3.

graella) Quines vas ser les dificultats que vas trobar-te per realitzar la PAC2.

19/01/08 es poden utilitzar tots els materials (els enunciats no són literals)

 • 1.

  Explica la situació educativa per a analitzar en la segona part de la PAC1.

 • 2.

  Descriu breument el text que va servir de suport per al primer debat.

 • 3.

  Explica dels elements (materials, activitats, ajudes, ...) com t'han ajudat en l'aprenentatge de

l'assignatura.

14/06/08 LITERAL!

 • 1.

  En relació a la segona part de la PAC 1 (realització d'un debat sobre l'article de la M.A. Caso) explica breument quina va ser la teva postura a l'hora de caracteritzar la posició racista i la posició igualitarista.

 • 2.

  Com definiries el concepte de "microsistema"? Exposa algunes característiques importants del microsistema familiar de "El Bola".

 • 3.

  Reflexiona sobre les principals dificultats que et va plantejar l'elaboració de la PAC 3.

1. 2.

Explica quines dificultats t'has trobat al realitzar la PAC 3.

Explica el concepte de Microsistema i explica els aspectes més importants en el microsistema familiar de El Bola.

3.

Explica quins arguments vas aplicar en el debat de la PAC 1, sobre els conceptes de racisme i igualitarisme.

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

16/06/07

 • 1.

  Qué objetivos se pretendían en la última actividad de evaluación continuada, que correspondía al estudio del módulo 4 "Técnicas de la información y comunicación y prácticas educativas" y el último punto del módulo 3..

 • 2.

  Cuales eran los contenidos fundamentales que te tenían que conocer para poder desarrollar esta actividad?

 • 3.

  ¿Cuál ha sido el aspecto que te ha planteado más dificultades en el desarrollo de la actividad?

------------------------------------ ha anat més o menys així:

------

12/01/08

26/06/07

 • 1.

  Quins conceptes estudiats al mòdul 2 vas emprar per a la seva anàlisi i resolució?

 • 2.

  Quins elements dels aportats en els supòsits et van fer decantar per una o altra perspectiva sobre el

3.

desenvolupament humà? Creus que vas assolir els objectius plantejats? Raona la teva resposta.

Havies de contestar les tres preguntes, amb un màxim de 45 minuts i podies portar tot tipus de material.

21/06/08

 • 1.

  Què vol dir exactament que "la psicologia de l'educació és una disciplina "pont" de caràcter aplicat"?

 • 2.

  Resumeix els principals punts que creus que haurien de millorar en la pràctica educativa de l'entorn familiar de El Bola per tal d'enfortir el seu paper en el desenvolupament d'aquest personatge.

 • 3.

  Reflexiona sobre els elements (materials, activitats, ajudes) que més i menys t'han ajudat a aprendre en aquesta assignatura.

es podien dur tots els materials.

Actualitzat a 29/08/2009

14/31

Document info
Document views263
Page views295
Page last viewedTue Jan 24 05:09:07 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments