X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 15 / 31

243 views

0 shares

7 downloads

0 comments

15 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

26/06/08

 • 1.

  De la Pac 1, quina seria ara, desprès de fer l'assignatura, la teva resposta a la pregunta que et demanava l'objecte d'estudi de la Psicologia de l'Educació.

 • 2.

  Comenta la importància de considerar el desenvolupament humà des de una perspectiva ecològica. Recolza la teva explicació exemplificant-ho a partir del cas treballat a la PAC 2 (El Bola).

 • 3.

  Reflexiona sobre els principals aprenentatges que has realitzat durant l'assignatura.

Podies consultar tots els materials que volguessis.

10/01/09 LITERAL!!! Adjunto enunciat literal de la PV que acabem de fer. Es podien portar TOTS els materials.

 • 1.

  Resumeix breument tres idees importants de l’entrevista al Dr. Cèsar Coll treballada a la PAC1.

 • 2.

  Exposa quines són les diferències principals entre concebre el desenvolupament humà com un procés mediat i com un procés necessari.

 • 3.

  Fes un recull d’aquells ajuts (materials, activitats, recursos...) que t’han ajudat més i menys a aprendre en aquesta assignatura.

17/01/09 LITERAL!!!

 • 1.

  Comenta quines van ser les principals dificultats que et va plantejar l’elaboració de la PAC 1.

 • 2.

  Tenint en compte el que has treballat a la PAC 2, fes una síntesi sobre les principals diferències entre

3.

el context familiar del Daniel (director de l’escola) i el context familiar dels alumnes del centre. Fes un recull dels principals aprenentatges que has realitzat en aquesta assignatura.

13/06/09 LITERAL!!!

 • 1.

  Exposa breument un parell de casos de nens salvatges que et va cridar l'atenció a la realització de la PAC1. Quin dels 2 autors treballats en el mòdul 2 creus, a hores d'ara, que explica millor aquesta mena de casos?

 • 2.

  Com definiries el concepte de macrosistema? Exposa algunes característiques importants en el que actua el personatge de Liam (PAC2).

 • 3.

  Reflexiona sobre les principals dificultats que et va plantejar l'elaboració de la PAC3. A que penses que es deuen aquestes dificultats (materials, dificultat de la tasca, poca motivació, poques ajudes...)?

20/06/09 hi havia tres preguntes:

 • -

  psic.educació com a disciplina pont.

 • -

  resumir proposta que vas fer per coordinar escenaris familiar/escolar en la pac 2

 • -

  materials, eines, etc.. que t'han anat bé per estudiar l'assignatura i quins no.

25/06/09 No és literal:

 • 1.

  Explica alguna idea o concepte que t'hagi semblat interessant de la entrevista de J Coll de la PAC1.

 • 2.

  Quin programa li recomanaries a Liam en base a la teva PAC2 i als materials del mòdul 3?

 • 3.

  Explica què has après en aquesta assignatura i si s'han complert les teves expectatives inicials.

Es pot portat tot el material.

Psicologia de la Instrucció GENER 05

1. 2. 3 .

Descriu dues de les sis activitats de la PAC 1. Digues els tres focus que es plantejaven al Debat. Què se’ns demanava a la resolució del ca UD5 .

Actualitzat a 29/08/2009

15/31

Document info
Document views243
Page views275
Page last viewedThu Jan 19 22:11:00 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments