X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 18 / 31

240 views

0 shares

7 downloads

0 comments

18 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

10/01/09 No són enunciats literals....

 • 1.

  En que es diferenciaven els 3 casos de la PAC1 a partir de com entenem la psicologia de la instrucció?

 • 2.

  Dels factors de caire interpsicològics quin seria el més important en relació als processos

3.

d'aprenentatge i d'ensenyament a partir de la perspectiva constructivista? Quina seria la idea més rellevant, per a tu, de la monografia de Bassedas i altres?

----------------------------------------- Se permitía cualquier material. Y las preguntas

estaban

dentro

de

las

PECs

realizadas.

17/01/09

 • 1.

  Quins eren els continguts de l'assignatura utilitzats a la Pac 1?

 • 2.

  Quin és el factor intrapsicològic més important pel constructivisme?

 • 3.

  Quina estructura vas fer servir per la realització de la pac 3?

21/01/09 LITERAL!!!

 • 1.

  Descriu l'estructura del sistema educatiu, a grans trets, que vam treballar a la PAC-1

 • 2.

  Enumera els factors de caire intrapsicològic afectiu, emocional, motivacions i relacional que vàreu

3.

considerar rellevants en la realització de la PAC 2. Descriu els objectius que et vas marcar a la PAC 3 a l'hora de realitzar la síntesi.

13/06/09 LITERAL!!! Es podien consultar tots els materials:

Dissenya dos casos d’intervencions psicoeducatives que responguin a una de les dues maneres d’entendre la Psicologia de la Instrucció (PI): un cas de PI entesa com a psicologia aplicada a l’educació escolar, i un altre cas de PI entesa com a disciplina pont de caràcter aplicat entre la psicologia i l’educació escolar. Òbviament no poden ser els casos de la PAC1 ni similars.

20/06/09

ens han posat només 1 pregunta: (no literal) explicar les relacions entre els factors intrapsicològics i interpsicològics que podem veure en el context educatiu escolar, emprant el concepte de triangle interactiu i la concepció constructivista d'ensenyament i aprenentatge.

----------------------------------------- LITERAL!!!

----------

Quines relacions es poden establir entre els factors de caràcter intrapsicològic i interpsicològic en el marc educatiu escolar? Per respondre la pregunta utilitza el concepte de triangle interactiu proposat per la concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar.

25/06/09 LITERAL!!!

Quines implicacions pràctiques té el fet d'adoptar la concepció constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge escolar com a marc teòric de la intervenció psicoeducativa? Enumera tantes implicacions com et sigui possible.

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 12/01/08

De la pac1: explica la font sociològica del currículum aplicada a la unitat didàctica que vas treballar en aquesta pac.

19/01/08 MODALITAT A Explica quins problemàtiques hi ha per a la implantació del PCC. PER VALIDAR

Actualitzat a 29/08/2009

18/31

Document info
Document views240
Page views272
Page last viewedThu Jan 19 15:52:05 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments