X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 21 / 31

245 views

0 shares

7 downloads

0 comments

21 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

Per a superar la prova és necessari seguir les indicacions dels diferents enunciats i ajustar-se a la proposta de la pregunta.

PREGUNTES TIPUS TEST (50%): Respostes:

Llegeix les següents preguntes i arrodoneix la lletra de la resposta que consideris adequada (en cada pregunta hi ha una única resposta correcta):

1.

Què

entenem

per

desenvolupament?

  • a.

   Una fragmentació en àrees de desenvolupament que es dóna en el sistema (el nen o la nena) per tal que aquest pugui anar evolucionant des d’una perspectiva bio-psico-social.

  • b.

   Una successió de transformacions que sofreix el sistema (el nen o la nena) en la seva organització al llarg del temps.

  • c.

   Un assoliment de competències que té un punt d’inici just en el naixement i s’acaba als 12 anys, aproximadament.

  • d.

   La no aparició de canvis d’estat del sistema, la qual cosa permetrà que el nen o la nena es puguin desenvolupar adequadament.

 • 2.

  Quin és el nucli de la teoria de Piaget?

  • a.

   L’acció

  • b.

   Les bastides

  • c.

   La relació social

  • d.

   El nínxol ecològic

 • 3.

  Quin és el nucli de la teoria de Vigotsky?

  • a.

   Les accions

  • b.

   Les bastides

  • c.

   La relació social

  • d.

   El nínxol ecològic

 • 4.

  Per a Piaget, hi ha un tipus de joc propi de l’estadi de les operacions concretes i que és una activitat de la persona socialitzada, que ha de seguir unes normes socials. A quin tipus de joc es refereix?

  • a.

   Joc de regles

  • b.

   Joc mogut

  • c.

   Joc simbòlic

  • d.

   Joc virtual

 • 5.

  Llegeix aquesta definició i selecciona a quina fase del desenvolupament sensoriopsicomotor pertany: “La coordinació entre percepció i moviment està a cada costat del cos independent, els moviments són produïts o al costat dret o al costat esquerre, mai simultàniament.”

  • a.

   Fase homolateral

  • b.

   Fase bilateral

  • c.

   Fase contralateral

  • d.

   Lateralitat

 • 6.

  En el llibre “La mente de los niños”, Margaret Donaldson aporta una idea nova pel que fa a l’egocentrisme del nen de dos a sis anys. Aquesta autora conclou que:

  • a.

   Els infants s’han de posar en el punt de vista dels adults per tal que els comprenguin.

  • b.

   L’adult s’ha de posar en el punt de vista dels infants per tal que el comprenguin.

  • c.

   Els nens i les nenes són egocèntrics per raons genètiques i els mediadors culturals no podem influir en aquest aspecte.

  • d.

   L’egocentrisme sol aparèixer a partir dels 12 anys, quan socialment els nens i les nenes cal que es comencin a mostrar solidaris.

 • 7.

  Què entén A. Karmiloff-Smith que és la redescripció de les Representacions Mentals (RM)?

  • a.

   Un sistema que té el nen o la nena per a fer front a representacions mentals que l’atemoreixen.

  • b.

   Un mètode d’intervenció psicopedagògica destinat a la reeducació o a l’estimulació primerenca.

  • c.

   Un procés acumulatiu de representacions mentals que permetrà a l’infant poder desenvolupar- se motriument.

  • d.

   Un procés recursiu per mitjà del qual les mateixes representacions mentals es reelaboran a diferents nivells.

Actualitzat a 29/08/2009

21/31

Document info
Document views245
Page views277
Page last viewedFri Jan 20 02:16:07 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments