X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 23 / 31

244 views

0 shares

7 downloads

0 comments

23 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

L'aprenentatge per imitació també té una gran importància. L'observació, la mirada a altres persones i la seva identificació és fonamental perquè es produeixi la interiorització del medi sociocultural. Els individus adquireixen una gran quantitat d'informació del seu entorn mitjançant l'observació del seu entorn social que li servirà per adquirir una gran quantitat de pautes socials: paraules, estils de parla, rutines físiques,

modals socials, models de conducte de rols...

Hi ha tres formes Horitzontalment:

de transmetre la

lloc

entre

informació individus

cultural: de la

mateixa

generació.

N'és

un

exemple

l'escola.

Vertical: La informació es transmet de pares a fills, de generació en generació, tal com passa en la família.

Obliqua: La transmissió es produeix entre individus de diferents generacions no emparentats entre si per la relació d'ascendència o descendència biològica.

En les societats modernes la transmissió es realitza majoritàriament d'una forma obliqua i horitzontal. La informació genètica, que no és cultural, té una transmissió únicament vertical. Això explica que la identificació d'un individu a una cultura a partir d'uns trets físics sigui cada dia més inexacte. Els viatges, els fluxos migratoris, els mitjans de comunicació de masses… fan que la informació genètica i la cultural vagin per camins absolutament diferents.

Berger i Luckmann aporten que: "La societat ofereix al candidat a la socialització un lot ja fet d'altres significatius, que ha d'acceptar un lloc sense cap possibilitat de dir-hi la seva […] O sigui, que cadascú s'ha d'espavilar amb els pares que li han tocat. Aquest desavantatge injust, inherent al fet de ser una criatura, té una conseqüència òbvia: i és que, ni que l'infant no sigui un mer subjecte passiu del procés de socialització, de fet són els adults els que dicten les regles de joc. L'infant ha de jugar-hi amb entusiasme o de mala gana; però és l'únic joc possible. Corol·lari fonamental: com que l'infant no intervé en la tria dels seus significatius, automàticament s'hi identifica. I, pel mateix motiu, inevitablement interiorizarà llur realitat concreta" Berger i Luckmann, 1988, La construcció social de la realitat. Un tractat de sociologia del coneixement.

COMENTARI DE TEXT (30%): Llegeix el fragment següent:

Dunn i els seus col·laboradors (1987) van fer una anàlisi de les converses entre mares i fills durant el període d’edat entre els divuit i vint-i-quatre mesos. La freqüència en la qual les mares van tocar el tema dels sentiments va augmentar constantment durant aquest temps. Com més esmentaven les mares els sentiments a l’edat de divuit mesos, més responien aquells nens als vint-i-quatre mesos (correlació positiva). En el període que va durar l’estudi, els petits es van interessar cada vegada més pel que originava aquells sentiments i els van començar a dramatitzar en els seus jocs.

En una investigació anterior, Zahn Waxler i els seus col·laboradors (1979) van descobrir que, en els casos en els quals un nen feia mal a l’altre (per exemple, el pegava), si les mares a més a més de renyar-lo donaven una explicació al seu fill ampliant-la posant èmfasi dels sentiments ("I no ho facis mai, mai més!"), els petits, posteriorment, eren més propensos a oferir reparació als seus companys en situacions semblants. La instrucció de les mares reforçada amb una implicació afectiva creava una actitud d’acostament que compensava la sensació d’haver fet una mica de mal.

Comenta aquest fragment sobre el desenvolupament de les emocions en la segona infància tot relacionant les idees exposades amb els conceptes, teories i autors estudiats a l’assignatura. Fes-ho en un mínim de 15 línies i en un màxim de 25.

Comentari: En el comentari esperem que:

 • -

  Tracteu el tema de les emocions i el seu desenvolupament i que feu referència explícita a la segona infància.

 • -

  Relacioneu el tema i les idees que detalleu amb els conceptes, teories i autors treballats en les tres unitats didàctiques, referenciant l’exposició i evident afirmacions poc o gens argumentades amb els continguts treballats.

 • -

  Useu el vocabulari propi de l’assignatura i us expresseu amb els termes oportuns.

 • -

  L’anàlisi es faci en el marc conceptual dels continguts treballats en l’assignatura.

 • -

  Us ajusteu a l’extensió prevista, entre 15 i 25 línies.

Continguts que estan relacionats amb el text i el tema del desenvolupament emocional i algunes de les idees que caldria esmentar:

 • La importància i el paper dels adults en el desenvolupament de les emocions dels nens i

les nens.

Actualitzat a 29/08/2009

23/31

Document info
Document views244
Page views276
Page last viewedFri Jan 20 00:05:14 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments