X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 25 / 31

234 views

0 shares

7 downloads

0 comments

25 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

per què les senten, de regular les emocions pròpies i, mitjançant això, de provocar emocions en els altres és un de sol. (Fragment extret del material web de l’assignatura).

Un aspecte notable del desenvolupament emocional és el del control de les emocions i les seves derivacions d'ocultar i fingir emocions. Els antropòlegs ens han fet saber que hi ha pobles en què l'expressió de les emocions –la joia, l'aflicció, el desplaer, etc.– es troba molt encotillada per les normes socials. Aquí apareix molt clarament allò que hem denominat socialització de les emocions. (Fragment extret del material web de l’assignatura).

  • El desenvolupament de les emocions, de la primera infància a la segona infància. Durant la segona infància el desenvolupament de la personalitat del nen/a es troba en plena florida per la qual cosa va mostrant mes clarament les seves pròpies característiques. Respecte als temors, aquests solen disminuir davant estímuls físics directes com els sorolls forts, persones o coses associades amb ells o moviments sobtats etc., i n’apareixen d’altres de nous en el seu lloc. Al llarg del primer any de vida, les criatures senten emocions, les expressen i empatitzen amb les emocions dels altres. El desenvolupament emocional avança en el segon any de vida a mesura que la criatura comença a tenir representació dels estats emocionals "bàsics" i de les causes que els provoquen. Les criatures aprenen ràpidament que hi ha situacions que provoquen l'enuig o disgust dels altres, mentre que altres els complauen. També aprenen que generalment no és solament la situació en abstracte sinó, sobretot, qui l'ha produïda, o sigui, lliguen "agentivitat" i emoció. Aquí, ràpidament hi empelten el descobriment que les persones actuen d'acord amb els desitjos i intencions i que, per tant, "el que passa" i l'emoció que desencadena guarda relació amb els desitjos i objectius de les persones, del grau d'importància que hi atorguen i en quina mesura d'aquest esdeveniment ha afectat la possibilitat d'aconseguir aquells objectius. Aquest coneixement, com bé se sap, el fan servir precoçment i encertadament en les seves relacions socials. (Fragment extret del material web de l’assignatura). Entre els quatre i deu anys, la vida emocional dels infants experimenta notables progressos. En aquestes edats, els infants ja perceben les persones no solament com a agents que desitgen coses i les aconsegueixen o no (cosa que els alegra o els entristeix) sinó que també les perceben com a agents les accions dels quals es projecten sobre un teló de fons de normes i valors socials. És aleshores que comencen a comprendre que certs sentiments i emocions d'una persona estan molt influenciats per la "mirada" dels altres (la seva actitud de lloança o retret). Això és típic, per exemple, de la vergonya, de l'orgull o del sentiment de culpabilitat. Abans dels quatre anys, la vergonya, la culpabilitat i el sentiment de tristesa es confonen; el mateix es pot dir de l'orgull i l'alegria. El sentiment d'orgull neix d'un resultat bo però implica, a més, una valoració social de l'esforç de l'agent de la qual aquest és conscient. El fet d'aconseguir un premi per casualitat només produeix alegria; aconseguir un premi escolar produeix orgull i alegria. Per tant, per a entendre el sentiment d'orgull, la criatura ha de considerar en l'agent no solament la intenció, l'acció i les conseqüències sinó també valors com el talent, l'esforç, les capacitats corporals, etc. Amb el sentiment de culpabilitat passa una cosa semblant. Per a comprendre-ho, l'infant cal que consideri en l'agent –a més de la intenció i l'acció en si– les conseqüències que per als altres té aquella acció, i que són objecte de valoració. Aquí sorgeix la noció de responsabilitat d'un agent. (Fragment extret del material web de l’assignatura).

  • Les emocions i la teoria de la ment

Dunn (1988) constata que, entre els catorze i trentasis mesos, la parla dels infants s'omple progressivament de referències a les regles socials, als sentiments dels altres i a les conseqüències de les seves accions. Les justificacions que les criatures donen als seus comportaments "transgressors" ("no ho volia fer", "no ho sabia"...) demostren que tenen una consciència de la desaprovació adulta i mostren sobretot que la criatura comprèn que la seva acció pot comportar una alteració emocional en la seva mare; les excuses evidencien fins a quin punt aquestes emocions els afecten. No es tracta solament d'una qüestió de temor als càstigs. Tot això ens diu que, en desplegarse la seva capacitat cognitiva, els infants adquireixen consciència dels seus sentiments, i això els permet d'inferir l'estat intern de l'altre en determinades circumstàncies i actuar segons aquest coneixement. Per aquí enllacem directament amb la teoria de la ment. L'encadenament entre la capacitat de sentir i la comprensió dels motius de les accions i les conseqüències constitueixen el fil conductor del seu desenvolupament emocional. (Fragment extret del material web de l’assignatura).

  • Les relacions interpersonals i les emocions. Durant la primera infància, l’infant juga solament o juntament amb altre nen/a, en canvi el nen/a de la segona infància comença a jugar cooperativament i interactivament, de manera que es converteix en un membre actiu d'un grup. A mesura que els infants creixen, cada vegada són més competents per a interpretar els sentiments des de perspectives alienes, entendre situacions que posen en joc emocions múltiples, són hàbils en la seva capacitat d'amagar sentiments, inferir aquells que no es mostren explícitament, saber quines emocions són socialment valorades i quines constitueixen temes poc apropiats, etc. L'infant, en el seu desenvolupament, ha après molt sobre el paper que tenen les emocions en les relacions humanes. (Fragment extret del material web de l’assignatura).

Actualitzat a 29/08/2009

25/31

Document info
Document views234
Page views266
Page last viewedTue Jan 17 06:14:35 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments