X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 26 / 31

257 views

0 shares

7 downloads

0 comments

26 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

 • Pensament egocèntric i emociona. De tota manera, en el transcurs dels 3 a 6 anys els nens i les nenes arriben a tenir major competència en cognició, intel·ligència, aprenentatge i llenguatge, desenvolupen l'habilitat per a utilitzar símbols per a pensar i actuar, a més a més, són mes capaços de manejar conceptes de temps, espai i moralitat. No obstant això, no discriminen completament el real de l'irreal i bona part del seu pensament segueix sent egocèntric

17/01/09 No es pot consultar cap tipus de material Preguntes tipus test: 50%, pregunta de resposta curta: 20%; i comentari: 30%

Per a superar la prova és necessari seguir les indicacions dels diferents enunciats i ajustar-se a la proposta de la pregunta.

PREGUNTES TIPUS TEST

Llegeix les següents preguntes i marca amb una X la resposta correcta (a cada pregunta només hi ha una resposta correcta).

 • 1.

  Per a Bronfenbrenner el nen viu una transició ecològica quan:

  • a.

   Fa el pas d’un estadi a un altre, dels definits per Piaget

  • b.

   Entra en un àmbit nou

  • c.

   Entra en conflicte amb la seva família

  • d.

   Cap de les respostes anteriors és correcta

 • 2.

  Segons la teoria genètica de Piaget, quin d’aquests factors és considerat com a necessari però no suficient per explicar les característiques del desenvolupament cognitiu:

  • a.

   La maduració orgànica

  • b.

   L’experiència amb els objectes i el món físic

  • c.

   L’experiència i la interacció amb el medi social

  • d.

   Totes les respostes anteriors són correctes

 • 3.

  Vygotsky va identificar la Zona de Desenvolupament Pròxim (ZDP) com:

  • a.

   La diferència entre el que el nen sap fer amb l’ajut d’uns altres i el que sap fer ell sol

  • b.

   Els familiars propers al nen, que contribueixen a la seva educació i a la formació de la seva personalitat

  • c.

   Les capacitats que el nen ja ha adquirit i pot controlar d’una manera autònoma

  • d.

   Les habilitats que el nen no pot adquirir per més que l’ intentin ajudar les persones del seu entorn

 • 4.

  El terme Psicomotricitat, encunyat el primer terç del segle passat per Dupré, i que dóna nom a una pràctica molt estesa avui en les escoles i en centres de Psicologia fa referència a que en el nen:

  • a.

   L’afectivitat, la intel·ligència i el moviment constitueixen un tot indissoluble

  • b.

   L’afectivitat, la sociabilitat i el moviment constitueixen un tot indissoluble

  • c.

   La intel·ligència, la sociabilitat i el moviment constitueixen un tot indissoluble

  • d.

   La sociabilitat, el moviment i la capacitat per a resoldre problemes constitueixen un tot indissoluble.

 • 5.

  Segons la teoria de Piaget, l’últim subestadi del període sensoriomotor és el de la Representació Mental, que se situa aproximadament quan el nen té:

  • a.

   Entre 8 i 12 mesos

  • b.

   Entre 12 i 18 mesos

  • c.

   Entre 18 i 24 mesos

  • d.

   Entre 24 i 36 mesos

 • 6.

  Quin d’aquests factors constitueix un prerequisit de la comunicació en el nen?

  • a.

   La sensibilitat cenestèsica

  • b.

   Els ritmes i pautats temporals

  • c.

   Les capacitats perceptives i expressives

  • d.

   Totes les respostes anteriors són correctes

Actualitzat a 29/08/2009

26/31

Document info
Document views257
Page views289
Page last viewedMon Jan 23 02:20:24 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments