X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 27 / 31

236 views

0 shares

7 downloads

0 comments

27 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

 • 7.

  Margaret Donaldson, col·laboradora de Piaget a Ginebra, difereix d'ell en alguns aspectes com, per exemple:

  • a.

   Piaget considerava que el nen entre dos i sis anys era incapaç de situar-se en el lloc de l’altre, i Donaldson pensa que sí.

  • b.

   Piaget considerava que el nen entre dos i sis anys era capaç de situar-se en el lloc de l’altre, i Donaldson pensa que no.

  • c.

   Piaget considera que el nen coordina els seus “esquemes mentals” amb les idees del seu interlocutor, i creu que les posa en oposició de forma repetitiva.

  • d.

   Piaget considera que el nen posa en oposició de forma repetitiva els seus “esquemes mentals” amb les idees de l'interlocutor, i Donaldson opina que el nen coordina els seus esquemes mentals amb les idees del seu interlocutor.

 • 8.

  Freud va postular l’existència de dues pulsions psíquiques bàsiques, la del plaer (Eros) i la de la destrucció (Thanatos) que es manifestarien des del naixement del nen. També va establir estadis psicosexuales per a explicar l’evolució del nen, l’ordre d’aparició dels quals seria:

  • a.

   Etapa oral, anal, genital, fàl·lica i de latència

  • b.

   Etapa oral, genital, anal, fàl·lica i de latència

  • c.

   Etapa oral, anal, fàl·lica, de latència i genital

  • d.

   Etapa anal, fàl·lica, oral, de latència i genital

 • 9.

  Els nens s’obren a la noció de les “regles del joc”, és a dir que poden jugar a les cartes, els escacs, o entendre del tot l’esport en el qual participin aproximadament als…

 • a.

  4 anys

 • b.

  6 anys

 • c.

  8 anys

 • d.

  12 anys

10.

Martin

Hoffman

és

un

dels

psicòlegs

que

han

estudiat

seriosament

l’empatia

i

el

seu

desenvolupament en els nens. Una conclusió a la qual ha arribat és:

 • a.

  La reacció empàtica es produeix espontàniament i abans de tota avaluació racional de la situació en la qual es troba l’altre.

 • b.

  La reacció empàtica només pot donar-se si el nen se sent identificat amb el que li passa a l'altra persona.

c. La veritable reacció empàtica no es dóna en cap cas en els nens, adulta

només quan arriba a l'edat

d.La reacció empàtica ve donada pel que el nen viu a casa seva, perquè imita el model dels seus pares i el repeteix.

PREGUNTA DE RESPOSTA CURTA La nostra formació cultural és el resultat dels coneixements escolars?

Respon a la pregunta fent referència, com a mínim, a les idees principals de dos dels autors treballats a les PAC, en un mínim de 8 línies i un màxim de 15.

En la pregunta de resposta curta es valorarà:

 • -

  Que es respongui de manera clara, directa i oportuna a l'enunciat de la pregunta pel que fa als conceptes de formació cultural i d’aprenentatge en l'escola.

 • -

  Que quedin reflectides les idees principals de Piaget i de Vygotsky en relació a la influència de l'educació, entenent l'educació “en un sentit ampli, un conjunt de pràctiques socials per les quals els grups humans promouen el desenvolupament personal i la socialització dels seus membres, especialment dels més joves” i la funció dels quals seria crear i generar desenvolupament.

-

Que es desenvolupi algun concepte i/o temes treballats durant el curs, com, per exemple, el traspàs de competències culturals, la relació entre desenvolupament i aprenentatge, el paper modulador de l'experiència social, la pràctiques educatives com pont bàsic entre la cultura i els processos d'aprenentatge i de desenvolupament, l'escolarització com pràctica educativa

fonamental en la nostra desenvolupament psicològic.

cultura

i

les

pràctiques

educatives

com

generadores

de

-

Que se citi algun altre autor/a estudiat durant el curs, que tingui a veure amb les idees que estigui aportant l'alumne en la seva resposta.

-

Que s'ofereixi una resposta intel·ligent i integradora dels continguts, que reflecteixi la reflexió que s'hagi fet dels materials del curs.

Actualitzat a 29/08/2009

27/31

Document info
Document views236
Page views268
Page last viewedTue Jan 17 08:15:23 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments