X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 28 / 31

254 views

0 shares

7 downloads

0 comments

28 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

COMENTARI DE TEXT Llegeix el fragment següent i contesta la pregunta formulada al final.

“Per un fenomen d’identificació, la nena que encara no és ni adolescent, es disfressa de dona, es posa talons i pintallavis d’amagat de la seva mare. Això ha existit potser sempre, però el que és nou, és que aquesta indumentària s’ha convertit en una moda infantil a l’hora de vestir i en un mercat molt rendible. Els tops ajustadíssims en pitets tot just formats, els melics exhibits per les petites Lolitas contemporànies, no deuen ser vistos com cridant a una sexualitat precoç, sinó més aviat com actes mimètics d'un gran conformisme. La identificació amb les mares ha estat substituïda per la identificació amb les noves estrelles de la cançó, del cinema, de les revistes o de la televisió. Aquestes nenes estan bé lluny d’haver arribat a una maduresa sexual i relacional.”

(Fragment del llibre Amors i Amistats Infantils (Hachette Livre, 2008) de la pediatra i psicoterapeuta Simone Gerber.)

Comenta aquest fragment tot relacionant les idees exposades amb els conceptes, teories i/o autors treballats a l’assignatura. Usa un mínim de 15 línies i un màxim de 25 per fer-ho.

En el comentari de text es valorarà:

 • -

  Que el redactat sigui clar, directe, científic, reflexiu i correcte tant en els continguts, com en l'ortografia.

 • -

  Que hi hagi una valoració argumentada de l'alumne/a quant al desenvolupament afectiu, social i comunicatiu de les nenes pre-adolescents.

-

Que s'hagi relacionat el text proposat amb algun dels temes treballats durant el curs com, per

exemple, la socialització en la família, el paper desenvolupament de la identitat personal, el desenvolupament psicosexual.

socializador de les amistats i l'escola, el desenvolupament de la moralitat i el

-

Que de la resposta es desprengui que s'hagi entès el desenvolupament infantil com un procés global, integral, integrador i no excloent, fent referència a algun dels autors i autores treballats en l'assignatura.

21/01/09 No es pot consultar cap tipus de material Preguntes tipus test: 50%, pregunta de resposta curta: 20%; i comentari: 30%

Per a superar la prova és necessari seguir les indicacions dels diferents enunciats i ajustar-se a la proposta de la pregunta.

PREGUNTES TIPUS TEST, marca amb una X la correcta, només hi ha una resposta correcta d’entre les alternatives proposades a cada pregunta:

 • 1.

  En què consisteix el concepte d’acomodació segons Piaget defensa?

  • a.

   En la modificació de l’estructura cognitiva de l’infant

  • b.

   En la modificació de l’esquema comportamental de l’infant

  • c.

   Piaget no tracta l’acomodació en les seves hipòtesis

  • d.

   Les respostes A i B són correctes

 • 2.

  Acaba la frase: “Segons Preyer l’estudi del desenvolupament infantil…

  • a.

   …és quelcom biològic únicament”.

  • b.

   …és quelcom cultural solament”

  • c.

   …és quelcom científic alhora que dibuixa un moviment social i humanista”.

  • d.

   Preyer no és cap estudiós del desenvolupament infantil.

 • 3.

  Vygotsky va identificar la internalització com a:

  • a.

   Procés d'autoformació en l'individu que es constituex a partir de l'apropiació gradual i progressiva d'una gran diversitat d'operacions de caràcter soci–psicològic, conformat a partir de les interrelacions socials.

b.Quelcom d'escassa importància psicològiques superiors.

per

a

entendre

el

desenvolupament

de

les

funcions

 • c.

  Procés que es constitueix a través del desenvolupament biològic i genètic únicament.

 • d.

  El desenvolupament de les parts internes del cervell humà.

Actualitzat a 29/08/2009

28/31

Document info
Document views254
Page views286
Page last viewedSun Jan 22 06:40:03 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments