X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 30 / 31

241 views

0 shares

7 downloads

0 comments

30 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

Respon a la pregunta fent referència a les idees principals de Piaget i Vygotsky, en un mínim de 8 línies i un màxim de 15.

ES VALORARÀ:

 • -

  Que es respongui de manera clara , directa i oportuna als extrems de l’enunciat en quant: espais

relacionals i situacions.

-

Que quedi palès el coneixement del desenvolupament de sentiments, actituds i comportaments

-

relacionals en els infants. Que ambdues valoracions anteriors es facin prenent com

a referència els autors demanats:

Piaget i Vygotsky

REDACCIÓ (30%):

“Nos preocupamos mucho por el desarrollo físico e intelectual de nuestros hijos y son muchos los libros que hablan sobre ello, pero a menudo nos olvidamos de su desarrollo emocional.Cada niño tiene, desde el nacimiento, una vida interior propia, unas emociones y sentimientos que necesita comunicar y que a menudo no sabe cómo transmitirlos.

En este libro, la autora adopta un punto de vista diametralmente opuesto al habitual: se pone en el lugar del niño. Así, descubre como en cada etapa de desarrollo el niño tiene unas demandas de tipo emocional determinadas que deben ser cubiertas y, en función de cómo respondan los adultos, influirán de una manera o de otra en su evolución como persona.

En este contexto, El creixement emocional del nen está pensado como instrumento para la educación emocional destinado a padres y educadores y también como recurso para conocernos a nosotros mismos adentrándonos en las emociones que sentimos de pequeños.”

Pots comentar aquest extracte del llibre El creixement emocional del nen (Editorial Viena, 2005) de la psicopedagoga i analista transaccional Arantxa Coca?

Fes-ho relacionant conceptes, teories i/o autors estudiats en l'Assignatura, en un mínim, de 20 línies i un màxim de 30.

ES VALORARÀ:

 • -

  El redactat clar, directe, científic i correcte acadèmicament i ortogràficament

 • -

  La valoració de l’alumne en quant al desenvolupament emocional de l’infant envers la resta de factors que intervenen en el desenvolupament infantil global

 • -

  La capacitat de veure el desenvolupament infantil com quelcom global, integral, integrador i no exclusor, fent referència a autors treballats a l’assignatura

13/06/09

1.

Posar un exemple de desenvolupament i analitzar-lo des de la perspectiva Piaget i la sistemàtica, aquestes tres. Diferències i semblances entre elles.

sociocultural

de

Vigotski,

2.

Segons 3 activitats que fa la Núria (nena) saber quina edat té i el perquè. segons teories. Es gira per terra, menja galeta, observa objecte quan cau a terra, balbuteja.

Dir quines activitats no serien les adequades segons l'edat que hem triat (el que li faltaria que no fa i com ens adonaríem).

 • 3.

  Tema sobre un fragment que l'àmbit escolar.

 • 4.

  (no l'he entès bé) Es suposava que havíem de parlar d'altres teories del desenvolupament i jo he

tornat a parlar de Vigotski i Piaget entenent que si que es podia.

20/06/09

1.

Descriu una situació que il·lustri la finalitat del desenvolupament i analitza-la des de tres enfocaments diferents: l’enfocament constructivista de Piaget, la teoria sociocultural de Vygotsky i l’enfocament sistèmic. En el teu redactat han de quedar clares les principals similituds i/o diferències entre enfocaments.

2.

Llegeix la situació que es presenta a continuació i respon a les tres qüestions que es plantegen: La Núria porta al got a la boca, entén les paraules que se li diuen, apunta amb el dit índex i comença

a caminar. Quina edat té probablement la Núria?

Justifica el per què ho dius.

Afegeix raonadament tres

característiques pròpies també d’aquest moment evolutiu. I justifica dos signes d’alarma segons una taula estàndard del desenvolupament psicomotor.

Actualitzat a 29/08/2009

30/31

Document info
Document views241
Page views273
Page last viewedThu Jan 19 15:55:28 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments