X hits on this document

34 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 7

REMS Blitz

P r a k t i c k ý p l y n o v ý p á j e c í h o ř á k s e s a m o z a p a l o v á n í m a t u r b o p l a m e n e m p r o r y c h l é m ě k k é p á j e n í a n í z k o u s p o t ř e b u p l y n u . M ě d ě n é t r u b k y Ø 3 5 m m Z a h ř í v á n í , ž í h á n í , o p a l o v á n í , t a v e n í , r o z m r a z o v á n í s m r š t o v á n í , a p o d o b n é t e r m c k é o p e r a c e . T e p l o t a p l a m e n e 1 9 5 0 ° C

R E M S B l i t z b l e s k o v ě r y c h l é m ě k k é p á j e n í . P i e z o - e l e k t r i c k é z a p a l o v á n í B e z z a p a l o v a č e ! S t a č í s t i s k n o u t t l a č í t k o a p l a m e n h o ř í ! P o v y m á č k n u t í t l a č í t k a p l a m e n z h a s n e ! N í z k á s p o t ř e b a p l y n u , j e n 1 6 0 g / h ! K o n s t r u k c e S u p e r p r a k t i c k ý , e r g o n o m i c k ý , o b s l u h a p o u z e j e d n o u r u k o u . Ž á d n é n a s t a v o v á n í ž á d n é r e g u l o v á n í . T l a č í t k o p r o t r v a l ý c , h o d . P o u z e 1 t r u b i c e h o ř á k u . P o u ž i t e l n é i m a l o u l a h v s í . T u r b o - p l a m e n B o d o v ý p l a m e n s e z e s i l o v a č e m T u r b o - D r a l l p r o v y s o k ý t e p e l n ý v ý k o n a b l e s k o v ě r y c h l é m ě k k é p á j e n í .

R o z s a h d o d á v k y R E M S B l i t z . T u r b o - p l y n o v ý p á j e c í h o ř á k n a p r o p a n p r o m ě k k é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k Ø 3 5 m m P i e z o - e l e k t r i c k é z a p a l o . v á n í . P ř i p o j e n í p l y n u G 3 / 8 L H K o n c o v k a h a d i c e a p ř e v . l e č n á t k a G 3 / 8 L H . ma V k a r t o n u . O b j . č . 1 6 0 0 1 0

Příslušenství

Označení REMS materiál pro pájení viz. strana 139. Vysokotlaká hadice 3 m, G 3/8” LH Reduktor tlaku pro 5 nebo 11 kg plynové lahve (2 bar)

Obj.č.

152106 152109

REMS Macho

P r a k t i c k ý p l y n o v ý p á j e c í h o ř á k s e s a m o z a p a l o v á n í m a t u r b o p l a m e n e m p r o b l e s k o v ě r y c h l é t v r d é a m ě k k é p á j e n í . N í z k á s p o t ř e b a p l y n u . M ě d ě n é t r u b k y a j Ø 6 4 m m . Z a h ř í v á n í , ž í h á n í , o p a l o v á n í , t a v e n í , r o z m r a z o v á n í s m r š t o v á n í , a p o d o b n é t e r m c k é o p e r a c e . T e p l o t a p l a m e n e 2 5 0 0 ° C

R E M S M a c h o s u p e r r y c h l é t v r d é p á j e n í . P i e z o - e l e k t r i c k é z a p a l o v á n í B e z z a p a l o v a č e ! S t a č í s t i s k n o u t t l a č í t k o a p l a m e n h o ř í ! P o v y m á č k n u t í t l a č í t k a p l a m e n z h a s n e ! N í z k á s p o t ř e b a p l y n u , j e n 3 6 0 g / h ! J e n a e t l n I n j e n í h o ř á k s p a l u j e k y s l í k z e v z d u c h u . D í k y t o m u j e t ř e b a p o u z e a c e t y l e n . K o n s t r u k c e S u p e r p r a k t i c k ý , e r g o n o m i c k ý , o b s l u h a p o u z e j e d n o u r u k o u . Ž á d n é n a s t a v o v á n í ž á d n é r e g u l o v á n í . T l a č í t k o p r o t r v a l ý c h o d . P o u z e 1 u n i v e r z á l n í t r u b i c e h o ř á k u . T u r b o - p l a m e n B o d o v ý p l a m e n s e z e s i l o v a č e m T u r b o - D r a l l p r o e x t r é m n ě v y s o k ý t o p n ý v ý k o n a s u p e r r y c h l é t v r d é p á j e n í .

,

R o z s a h d o d á v k y R E M S M a c h o . T u r b o - p l y n o v ý p á j e c í h o ř á k n a a c e t y l e n p r o t v r d é a m ě k k é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k a j . Ø 6 4 m m P i e z o - e l e k t r i c k é z a p a l o v á n í . P ř i p o j e n í p l y n u G 3 / 8 L H . K o n c o v k a h a d i c e a p . ř e v l e č n á t k a G 3 / 8 L ma H . V k a r t o n u . O b j . č . 1 6 1 0 1 0

Příslušenství

REMS materiál pro pájení viz. strana 139.

138

Turbo-plynový pájecí hořák na propan

Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen

Document info
Document views34
Page views34
Page last viewedSat Jan 21 11:30:39 UTC 2017
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments