X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 106 / 132

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO UNIDADE 12: A PREHISTORIA E A IDADE ANTIGA

OBXECTIVOS

Saber que a Prehistoria é o período que vai desde a aparición dos seres humanos ata a invención da escritura.

Coñecer as características das dúas etapas nas que se divide a Prehistoria.

Recoñecer o modo de vida dos homes e mulleres da Prehistoria.

Identificar o comezo da Historia coa aparición da escritura.

Coñecer os pobos que habitaron a península Ibérica na Antigüidade.

Explicar a conquista romana da Península e analizar a organización territorial de Hispania.

Valorar a historia de España e de Galicia.

CONTIDOS

Conceptos:

A Prehistoria.

A Idade Antiga: épocas prerromana e romana.

Procedementos:

Observación e interpretación de mapas históricos.

Elaboración de fichas e esquemas.

Actitudes:

Respecto polo patrimonio artístico e cultural.

Aprecio pola historia de España e de Galicia.

106

Document info
Document views553
Page views553
Page last viewedThu Jan 19 02:36:32 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments