X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 11 / 132

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 2: OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

OBXECTIVOS

Saber que é un animal invertebrado.

Recoñecer os grupos máis importantes de animais invertebrados e describir as súas características principais.

Identificar os diferentes grupos de artrópodos e as súas características.

Distinguir os diferentes grupos de moluscos as súas características.

Utilizar unha clave dicotómica para identificar animais invertebrados.

Fomentar o coidado responsable dos animais.

CONTIDOS

Conceptos:

Os animais invertebrados.

Os artrópodos.

Os moluscos.

Procedementos:

Observación e interpretación de fotografías.

Organización da información en esquemas.

Actitudes:

Interese por coñecer as características dos animais invertebrados.

Respecto e coidado dos animais.

11

Document info
Document views549
Page views549
Page last viewedWed Jan 18 22:36:51 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments