X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 123 / 132

632 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 132

Actividades específicas para o desenvolvemento de hábitos e valores:

Educación moral e cívica

-

Aproveitar que nesta unidade estúdanse algunhas das invasións que se produciron na península Ibérica ao longo da Idade Media para provocar nos alumnos o rexeitamento á violencia e a necesidade do diálogo para resolver os conflitos.

-

Aproveitar a observación das fotografías da Alhambra e da catedral de León das páxinas 172 e 173 para recordar aos alumnos que cando visitamos un centro relixioso debemos mostrar respecto polo lugar e polas persoas que alí se atopan.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Identifica o inicio da Idade Media coa caída do imperio romano.

Enumera os pobos xermanos que invadiron Hispania.

Coñece as principais características do reino visigodo.

Sabe que no ano 711 os musulmáns invadiron a Península e fundaron Al-Andalus.

Explica que Al-Andalus se dividiu en pequenos reinos independentes chamados taifas.

Identifica os catro grandes reinos nos que estaba dividido o territorio cristián cara a 1230.

Relaciona o ano 1492 coa conquista de Granada polos Reis Católicos.

Recoñece e respecta as crenzas relixiosas doutras persoas.

123

Document info
Document views632
Page views632
Page last viewedTue Jan 24 07:25:34 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments