X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 124 / 132

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 14: A IDADE MODERNA E A IDADE CONTEMPORÁNEA

OBXECTIVOS

Asociar o inicio da Idade Moderna co descubrimento de América.

Identificar o imperio español cos reinados dos Reis Católicos, de Carlos I e de Filipe II.

Coñecer os territorios que formaban o imperio español.

Explicar que é unha monarquía absoluta e cando se instaurou en España.

Relacionar o inicio da Idade Contemporánea en España coa guerra da Independencia en 1808.

Citar as etapas e os principais feitos ocorridos en España durante a Idade Contemporánea.

Explicar que en España despois da ditadura se deu paso á transición e á democracia.

Valorar o sistema democrático fronte a outras formas de goberno.

CONTIDOS

Conceptos:

A Idade Moderna.

A Idade Contemporánea.

A época actual: transición e democracia.

Procedementos:

Interpretación de liñas do tempo.

Observación de mapas.

Descrición de ilustracións.

Actitudes:

Aprecio e respecto polos valores democráticos.

124

Document info
Document views582
Page views582
Page last viewedFri Jan 20 18:06:49 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments