X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 132 / 132

584 views

0 shares

0 downloads

0 comments

132 / 132

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Relaciona o inicio da Idade Moderna co descubrimento de América.

Sabe que o imperio español coincidiu cos reinados dos Reis Católicos, Carlos I e Filipe II e identifica os territorios que o formaban.

Sabe o que é unha monarquía absoluta e cando se instaurou en España.

Identifica o inicio da Idade Contemporánea en España coa guerra da Independencia en 1808.

Explica as etapas e os principais feitos ocorridos en España durante a Idade Contemporánea.

Cita os acontecementos máis relevantes que sucederon en España despois da ditadura.

Valora o sistema democrático fronte a outras formas de goberno.

132

Document info
Document views584
Page views584
Page last viewedFri Jan 20 22:39:09 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments