X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 30 / 132

576 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 4: AS PLANTAS

OBXECTIVOS

Distinguir entre plantas con flores e plantas sen flores.

Saber que as plantas sen flores clasifícanse en musgos e fieitos.

Coñecer que as plantas con flores clasifícanse en ximnospermas e anxiospermas.

Aprender como fabrican as plantas o seu alimento: fotosíntese e respiración.

Explicar como se realiza a reprodución sexual nas plantas e as súas distintas fases.

Comprender os mecanismos polos que se leva a cabo a reprodución asexual nas plantas.

Identificar e clasificar plantas partindo de fotografías e debuxos.

Valorar a importancia da diversidade vexetal para o medio natural.

CONTIDOS

Conceptos:

A clasificación das plantas.

A nutrición das plantas.

A reprodución das plantas.

Procedementos:

Observación e interpretación de esquemas.

Identificación de plantas a partir de fotografías.

Realización de bosquexos e debuxos de plantas.

Actitudes:

Curiosidade por coñecer e distinguir os diferentes tipos de plantas.

Interese por coñecer e conservar a biodiversidade vexetal do noso contorno.

30

Document info
Document views576
Page views576
Page last viewedFri Jan 20 12:38:13 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments