X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 50 / 132

592 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 6: A MATERIA

OBXECTIVOS

Comprender que é a materia.

Aprender que a materia está formada por átomos.

Distinguir entre substancias puras e mesturas.

Comprender as propiedades xerais da materia: masa, volume e densidade.

Distinguir entre cambios físicos e cambios químicos.

Coñecer os principais cambios de estado da materia.

Calcular masas e volumes.

Reflexionar sobre a importancia da reciclaxe.

CONTIDOS

Conceptos:

A materia e as súas propiedades.

Os cambios da materia.

Os cambios de estado.

Procedementos:

Cálculo de masas e volumes.

Elaboración de fichas.

Exposición oral de sinxelos traballos de investigación científica.

Actitudes:

Curiosidade por coñecer a natureza da materia que forma o Universo.

Interese por aprender a coidar o medio natural mediante a reciclaxe.

50

Document info
Document views592
Page views592
Page last viewedSat Jan 21 09:14:19 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments