X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 59 / 132

578 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 7: A TERRA, O NOSO PLANETA

OBXECTIVOS

Describir a atmosfera terrestre, coñecer as súas características e enumerar as capas que a forman.

Diferenciar algúns dos fenómenos atmosféricos.

Explicar a importancia da atmosfera para a vida no noso planeta.

Identificar a hidrosfera e describir o ciclo da auga.

Saber que é a xeosfera e enumerar as súas partes.

Explicar que é unha roca e identificar algúns tipos de rochas.

Recoñecer os cambios que se producen na superficie da Terra.

Explicar a importancia que ten a auga e o vento no modelado do relevo.

CONTIDOS

Conceptos:

A atmosfera.

A hidrosfera.

A xeosfera.

Os tipos de rochas.

Os cambios da superficie terrestre.

Procedementos:

Observación e interpretación de imaxes.

Realización de esquemas de procesos.

Aplicación de estratexias para a solución de problemas.

Actitudes:

Interese por coñecer como é o planeta Terra.

Preocupación por manter a atmosfera sen contaminación.

59

Document info
Document views578
Page views578
Page last viewedFri Jan 20 14:29:38 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments