X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 69 / 132

628 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 8: O RELEVO

OBXECTIVOS

Definir o concepto de relevo.

Recoñecer as montañas e as chairas como formas do relevo.

Coñecer o relevo de España.

Identificar as distintas formas do relevo de Galicia.

Definir o concepto de costa.

Distinguir os tipos de costa e os accidentes costeiros.

Coñecer as características da costa de España.

Obter información xeográfica a partir de diferentes documentos visuais.

Reflexionar sobre a necesidade de conservar o medio natural.

CONTIDOS

Conceptos:

O relevo: concepto, montañas e chairas.

Montañas e chairas de España.

A costa: concepto, tipos, accidentes.

A costa de España.

O relevo de Galicia: montañas, terras baixas e costa.

Procedementos:

Lectura comprensiva de textos informativos.

Observación e interpretación de mapas, ilustracións e fotografías.

Organización de información en esquemas.

Actitudes:

Responsabilidade na conservación do medio natural.

Interese por coñecer a Xeografía de España e de Galicia.

69

Document info
Document views628
Page views628
Page last viewedMon Jan 23 19:39:35 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments