X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 78 / 132

623 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 9: OS RÍOS, O CLIMA E O MEDIO NATURAL

OBXECTIVOS

Coñecer as diversas formas nas que se pode encontrar auga na superficie da Terra.

Definir río e distinguir os seus elementos.

Identificar as vertentes hidrográficas de España e os seus trazos principais.

Coñecer as características dos ríos de Galicia e sinalar os máis importantes.

Explicar a diferenza entre tempo e clima e identificar as zonas climáticas do mundo.

Sinalar os tipos de clima que hai en España.

Coñecer o clima, a vexetación e a fauna de Galicia.

Reflexionar sobre o consumo excesivo de auga.

CONTIDOS

Conceptos:

Os ríos e os seus elementos.

As características dos ríos e das augas de Galicia.

O tempo e o clima.

O clima, a vexetación e a fauna de España e de Galicia.

Procedementos:

Lectura comprensiva de textos informativos.

Observación e interpretación de mapas, de ilustracións e de fotografías.

Interpretación dun gráfico de temperatura.

Actitudes:

Valoración da auga como recurso natural imprescindible para a vida.

Responsabilidade no consumo de auga.

Valoración dos espazos naturais protexidos.

78

Document info
Document views623
Page views623
Page last viewedMon Jan 23 10:27:46 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments