X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 88 / 132

486 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 132

Definir poboación absoluta, crecemento natural, densidade de poboación, migracións.

Distinguir entre poboación urbana e poboación rural.

Comprender por que a distribución de poboación non é uniforme.

Coñecer a estrutura da poboación segundo o sexo e a idade.

Identificar as causas das migracións e os seus tipos.

Coñecer as características da poboación de España e de Galicia.

Interpretar fotografías, mapas, esquemas e gráficos.

Valorar a riqueza cultural que achegan as persoas que proceden doutros lugares.

CONTIDOS

Conceptos:

A poboación.

As migracións: causas e tipos.

As características da poboación de España e de Galicia.

Procedementos:

Observación e interpretación de mapas, ilustracións e fotografías.

Interpretación dunha pirámide de poboación.

Actitudes:

Respecto polas minorías, especialmente, polos inmigrantes.

Valoración da diversidade étnica, relixiosa e cultural.

88

Document info
Document views486
Page views486
Page last viewedFri Dec 09 20:17:24 UTC 2016
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments