X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 97 / 132

374 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 132

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO

UNIDADE 11: A ECONOMÍA

OBXECTIVOS

Definir traballo, poboación activa, poboación inactiva, sector primario, sector secundario, sector terciario, comercio interior, comercio exterior.

Identificar as actividades que conforman cada un dos sectores económicos.

Explicar a distribución da poboación de Galicia por sectores económicos.

Estudar o sector primario de Galicia.

Analizar o sector secundario de Galicia.

Caracterizar o sector terciario de Galicia, distinguindo entre comercio, transportes, turismo, servizos financeiros e administrativos.

Interpretar fotografías, mapas, esquemas e gráficos.

Reflexionar sobre a importancia de realizar un consumo responsable.

CONTIDOS

Conceptos:

O traballo.

A poboación activa e inactiva.

As características dos sectores económicos en España e en Galicia.

Procedementos:

Observación e interpretación de mapas, ilustracións, gráficos e fotografías.

Preparación e realización dunha exposición.

Actitudes:

Valoración dos aspectos positivos do consumo responsable.

97

Document info
Document views374
Page views374
Page last viewedThu Oct 27 17:30:31 UTC 2016
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments