X hits on this document

Word document

COÑECEMENTO DO MEDIO 5.º CURSO - page 98 / 132

579 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 132

METODOLOXÍA

Proceso de ensinanza e aprendizaxe:

Nas páxinas iniciais da unidade 11 o proceso comeza coa lectura en grupo do texto Conservar o peixe. A continuación, suscítanse dúas actividades. Na primeira aparecen varias preguntas sobre a lectura; e na segunda proponse unha actividade oral que pretende comprobar como se expresan os alumnos e como mostran as súas opinións. Ao final desta dobre páxina, no apartado Informámonos, preséntanse os conceptos principais que se van estudar.

Nas páxinas de información: Os sectores económicos, O sector primario e a industria da Comunidade e Os servizos da nosa Comunidade o proceso de ensinanza-aprendizaxe constrúese mediante o traballo sobre unha serie de breves bloques informativos onde se presenta claramente a información, tanto de xeito escrito coma gráfico. Ao final de cada un destes bloques inclúese un pequeno resumo e, a continuación, cuestións para que os alumnos repasen os conceptos máis importantes tratados nestas páxinas.

Tras as páxinas de contidos propóñense actividades para reforzar a comprensión dos coñecementos adquiridos, e outras que teñen como obxectivo aplicar os contidos a situacións próximas á realidade do alumno. Na primeira páxina de actividades, estas se clasifícanse nos apartados Comprender, Razoar e Aplicar. Na segunda páxina de actividades preséntase o apartado Saber facer, onde se inclúe a actividade de carácter procedemental Interpretar un gráfico de barras.

Como peche da unidade 11 suscítase outra dobre páxina de actividades baixo o título Aprendín. Estas actividades divídense en varios tipos:

-

Una ficha e unha descrición sobre a economía de Galicia.

-

O apartado Infórmome e falo, onde os alumnos deben realizar unha exposición sobre un sindicato.

-

O breve texto O consumo responsable, dentro do apartado O mundo que queremos, onde se facilita a autorreflexión dos alumnos sobre os seus comportamentos e actitudes.

Suxestión de temporalización:

4.ª semana de marzo e 1.ª semana de abril.

Recursos:

-

Coñecemento do medio 5.

-

Guía didáctica de Coñecemento do medio 5.

-

Fichas 26 e 27 de reforzo.

-

Ficha 11 de ampliación.

98

Document info
Document views579
Page views579
Page last viewedFri Jan 20 15:01:08 UTC 2017
Pages132
Paragraphs3899
Words45237

Comments