X hits on this document

Word document

CSfN 2009 Program - page 15 / 50

229 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 50

Dynamic characteristics of the receptive field of retinal ganglion cells

16:45-17:00     [OR-4-2-04] Kefei Liu, Haishan Yao

Influence of Binocular Motion on Disparity Tuning in Cat Area 18

17:00-17:15     [OR-4-2-05] Yan-Ying MIAO , Xiao-Chen HU, Jie CHEN, Zhongfeng WANG

Involvement of CDK5/NMDAR pathway in glutamate-induced cell injury in primary cultured rat retinal neurons

17:15-17:30     [OR-4-2-06] Ye Wang, Xue-Mei Song, Zhao Zhu, Chao-Yi Li

Cellular Bases of Long-range Facilitatory and Inhibitory Modulation of Visual Cortex

17:30-17:45     [OR-4-2-07] Wei Zhang, Aiqun Hu, Yang Zhou, Zuoren Wang

Vision Modulated Olfactory Responses in Drosophila

17:45-18:00     [OR-4-2-08] Xin-Jun ZHANG, Lei-Lei LIU, Yong-Mei ZHONG, Xiong-Li YANG

Activation of the sigma receptor 1 modulates NMDA receptors in rat retinal ganglion cells

Session 24  Development  (Chair: 徐铁军、刘缨)(展厅会议室)

16:15-16:30    [OR-1-2-01]高俊英 ,徐铁军

NMDA受体亚单位在生后早期大鼠SVZ中表达变化及其作用研究

16:30-16:45    [OR-1-2-02] Peng-Fei LI, Chun-Fang WANG, Fei WANG, Hong-En WEI

Proteomic difference between spinal cord stem cells and motor neurons

16:45-17:00    [OR-1-2-03] Kai-Li LIU, Wei-Chuan MO, Ying LIU, Xiu-Mei WANG, Rong QIU, Rong-Qiao HE

MiR-124 is required for proper cell proliferation in early development of Xenopus eye and brain

17:00-17:15    [OR-1-2-04] Chun-Sheng QU, Jian XIAO, Lin-Hua CHEN, Jia QU, Jie-Guang CHEN

Gene Expression Profiling of Subcortical Projection Neusons from Different Cortical Area

17:15-17:30    [OR-1-2-05] Sheng-Xi WU, Jing HUANG, Nobuaki TAMAMAKI

Presence and characterization of intermediate GABAergic-neuron progenitors in the neocortex

17:30-17:45    [OR-1-2-06] Yan XING, Xiao-Tang FAN, Ling SONG, Da-Jun YING

Effects of β-catenin on the proliferation of hippocampal neural stem cells after ischemia reperfusion injury in mice

17:45-18:00    [OR-1-2-07] Yajuan Yao, Junpeng Zhao, Qunyuan Xu

Expression of the neural specific protein GAP-43 dramatically lengthens the cell cycle in fibroblasts

18:00-18:15    [OR-1-2-08] Hua ZHU, Jun GAO, Yao-Juan YANG, Jia QU, Jie-Guang CHEN

Differentiated Expression of ZNF312 in Visual Cortex of Human Fetal Brain

Session 25  Behavior  (Chair: 陈林、陈昭燃)(新3会议室)

16:15-16:30     [OR-6-1-01]Shu-Ming AN, Jing Jin, Li-Guo YANG, Qing-Wen ZENG, Hao XU, Ru-Qing LIU, Xu-Liang ZHANG, Xiao-Hua CAO

Document info
Document views229
Page views229
Page last viewedThu Jan 19 02:40:26 UTC 2017
Pages50
Paragraphs1559
Words14197

Comments