X hits on this document

Word document

CSfN 2009 Program - page 32 / 50

235 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 50

Modulatory effects of metabotropic glutamate receptors on descending activation and propofol action of motoneurons in spinal cord slices

P-064  Yao WANG, Yu-Zhang LIU, Zhiru WANG

Excitatory and Inhibitory Synaptic Activities Evoked by Visual Stimulation in Hippocampal CA1 Pyramidal Cells

P-065  Hongping Wei, Yuanyuan Yao,  Xufei Du, Shanye Gu, Jiulin Du

Long-term synaptic potentiation in developing zebrafish retinae in vivo

P-066  Xiao-Yan WEI, Jin-Ping LIU, Cai-Hong ZHAO, Gong JU, Margaret-T.T. WONG-RILEY2, Ying-Ying LIU  

Expressions of 5-HT/5-HT2AReceptors and Phospho-PKCθ/PKC Substrate in the pre-Bötzinger Complex in Normal and Chronic Intermittent Hypoxic Rats

P-067  Feng-Yi, Fei-Luo, Xuehan-zhang, Baoming-li

大鼠前额叶肾上腺素能α-2A受体激活压抑突触传递的胞内机制

P-068  曾思禹 彭懿蓉 于翔

一种神经活动依赖的抑制性突触传递可塑性

P-069  Li Zhang, Yan-Hai Li, Kai Meng, Tai-Zhen Han

Increased expression of phospho-cofilin in CA1 and subiculum areas after theta-burst stimulation of Schaffer collateral-commissural fibers in rat hippocampal slices

P-070  Si-yu Zhang, Min Xu , Qing-long Miao, Mu-ming Poo, Xiao-hui Zhang

Endocannabinoid-Dependent Homeostatic Regulation of Inhibitory Synapses by Miniature Excitatory Synaptic Activities Endocannabinoid-Dependent Homeostatic Regulation

P-071  Jun-yi ZHU, Xiao-lin XUE, Zhiru WANG   

Rapid Alignment of AHP Curve in the Neuronal Ensembles of Visual Cortex Mediates the Rhythmic Activities after Periodic Stimuli

P-072  Kewen He, Dayong Wang  

Modulation of memory by insulin signaling in mematode Caenorhabditis elegans

P-073  Jiandong Yu, Jinhui Wang

Physiological significance of probability plasticity

P-074  Mu JIN, Lei ZHANG, Yu MU, Xin-Jiang KANG, Shi-Rong WANG, Wei YAO, Jing LV, Hai-Qian DOU, Jin-Li GU, Qian LEI, Pan-Li ZUO, Xiao-Yu ZHANG, Juan FAN,  Hua-Dong XU, Claire Xi ZHANG, Li-Huan LI, Zhuan ZHOU

Hypoxia-induced catecholamine secretion in rat hippocampus in vivo

P-075  Li-Na LIU, Mei-Ying SONG, Guo SHU, Xiao-Yu ZHANG, Hong-Ping HUANG, Claire Xi ZHANG, Hua ZHAO, David Zhi-Qing XU, Zhuan ZHOU  

Cocaine potentiates somatodendritic secretion in locus coeruleus neurons

P-076  Pan-Li ZUO, Qing LI, Hai-Qian DOU, Xin-Jiang KANG, Shi-Rong WANG, Wei YAO1, Bo ZHANG, Bin-Jia ZHANG, Yan LI, Xiao-Yu ZHANG, Lina Liu, Xin-Ying LIU, Yun-Ting YANG, Guo-Qing ZHUANG, Claire Xi ZHANG, Howard H. Gu, Bao-Min LI, Zhuan ZHOU

Action potential code modulates dopamine release in mouse striatum in vivo

P-077  Feng-Qing HOU, Shu-Ji LI, Hua-Cheng YAN, Xiong CAO, Ying-Ying FANG, Meng ZHANG, Ming-Hai ZHANG, Pu WANG, Xin-Hong ZHU, Tian-Ming GAO

The Neuroprotective Effects and Mechanisms of L-type Calcium Channel Agonist on Ischemic Neuronal Death

P-078  Xiao-Qing Chen, Man Yuan, Hui-Lin Zhu, Lan Ma  

GRK inhibits cell apoptosis and G1 arrest in osteosarcoma cells signals to trigger primary sensory neurons

P-079  董其平 何敬全 柴真

Document info
Document views235
Page views235
Page last viewedFri Jan 20 16:18:31 UTC 2017
Pages50
Paragraphs1559
Words14197

Comments