X hits on this document

Powerpoint document

HISTORIA POWSZECHNA 1945 – 1979 - page 11 / 42

148 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 42

Lata 1945 – 1949

I KRYZYS BERLIŃSKI

24.06.1948 – 4.05.1949

Narastanie rozbieżności między aliantami:

ZSRR nie wywiązywał się z obowiązku dostarczania żywności i surowców do stref zachodnich

5.03.1946 r. przemówienie Churchilla w Fulton – oficjalny początek „zimnej wojny”

Alianci podjęli decyzje o odbudowie gospodarczej Niemiec ze względu na olbrzymie koszty

1.01.1947 r. utworzono BIZONIĘ poprzez połączenie stref bryt. i amer.  wbrew woli ZSRR

marzec 1947 r. – USA wprowadzają doktrynę Trumana o powstrzymywaniu komunizmu

czerwiec 1947 r. – sformułowano plan Marshalla

luty 1948 r. – konferencja w Londynie dotycząca przyszłości Niemiec. Nie zaproszono na nią

 ZSRR.  Stalin uznał odmowę przedstawienia postanowień konferencji londyńskiej za

 pogwałcenie postanowień poczdamskich.

20.03.1948 r. – zerwanie posiedzenia Sojuszniczej Rady Kontroli

Bezpośrednią przyczyną wybuchu kryzysu berlińskiego było

wprowadzenie 20.06.1948 r. reformy walutowej w zachodnich

strefach okupacyjnych i w zachodnich sektorach Berlina. Doprowadziła

ona do chaosu i inflacji w radzieckim sektorze Berlina gdyż mieszkańcy

zachodnich sektorów zaczęli masowo wykupywać towary w sektorze

wschodnim za pieniądze, których nie mogli wymienić – wymiana

dotyczyła tylko pewnej puli pieniędzy. Nadwyżki traciły ważność.

23.06.1948 r. przeprowadzono reformę walutową w strefie radzieckiej

Document info
Document views148
Page views148
Page last viewedThu Jan 19 11:44:53 UTC 2017
Pages42
Paragraphs1063
Words4894

Comments