X hits on this document

Powerpoint document

HISTORIA POWSZECHNA 1945 – 1979 - page 3 / 42

168 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 42

Lata 1945 – 1949

Konferencja w Poczdamie 17.07.- 2.08.1945

Clement Attlee

Harry Truman

Józef Stalin

Postanowienia:

Sprawa polska – Polska utraciła Kresy Wschodnie (granicą rzeka Bug), w zamian uzyskała

ziemie zachodnie w zarząd administracyjny. Granica zachodnia opierała się na rzece

Odrze i Nysie Łużyckiej) oraz Śląsk Opolski,  Gdańsk i część Prus Wschodnich

(Warmia, Mazury bez Królewca). O ostatecznym przydzieleniu Polsce ziem zachodnich

miała zadecydować konferencja pokojowa.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

5.

1.

2. – Ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej (Pomorze

             Zachodnie, zach. Wielkopolska, ziemia lubuska,

             Dolny Śląsk

3. – Gdańsk, Warmia i Mazury

4. – Śląsk Opolski

5. Kresy Wschodnie utracone na rzecz ZSRR

www.odyssei.com/pl/

Document info
Document views168
Page views168
Page last viewedMon Jan 23 02:36:14 UTC 2017
Pages42
Paragraphs1063
Words4894

Comments