X hits on this document

18 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 6

CONTRACT

Nr........./.....................

I.

PARTILE CONTRACTANTE

Intre,

S.C. ROMANIA EUROEST S.A. cu sediul in Constanta str. Justitiei nr. 20, inregistrata la

Oficiul Registrul Comertului cu nr.J13/1998/1998, C.I.F. RO10945109, telefon 0241/545491, fax 0241/551475 , reprezentata de Director General STRAINU CONSTANTIN si Director Economic BOLCHIS NICULINA, in calitate de PRESTATOR

                 si

S.C. ...............................................cu sediul in ......................,Str............................., Nr........, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului  cu nr.........................., C.I.F. RO ..........................,Tel........................., Fax................................, reprezentata de Director General ................................. si Director Economic..........................................., in calitate de BENEFICIAR

            se incheie prezentul contract.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.

Prestatorul  executa manevra vagoanelor incarcate si goale in folosul Beneficiarului :

         2.1.1.- in statiile Constanta Port zonele A,B, Constanta Port Mol 5, Constanta Terminal Ferry-Boat.

         2.1.2. – la fronturile de incarcare-descarcare din danele si terminalele pentru UTI ale

                      Portului Constanta

2.2. Prestatorul executa manevra vagoanelor cu locomotiva si personal autorizate de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) , in baza programelor de incarcare-descarcare         aprobate si a unui program de manevra intocmit cu Transportatorul prin Operatorul

Portuar, cat si pe baza cererilor suplimentare ale Beneficiarului acceptate de Prestator.

2.3. Prestatorul executa manevra vagoanelor pentru care Beneficiarul este platitor de tarife de transport si accesorii si/sau Beneficiarul este identificat si poate fi recunoscut prin codul sau de plata centralizata inscris in spatiile afectate din scrisoarea de trasura.

III.

DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de un an, incepand cu data de..........................  si pana la data de.....................

Document info
Document views18
Page views18
Page last viewedWed Jan 18 20:34:48 UTC 2017
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments