X hits on this document

17 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 6

3.2. Neamendarea de catre cel putin una dintre parti a clauzelor prezentului contract cu 30 zile inaintea expirarii lui, conduce anual la prelungirea automata a  valabilitatii acestuia pentru o perioada de inca un an.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Prestatorul se obliga :

       4.1.1. – sa asigure introducerea-scoaterea vagoanelor la si de la fronturile de operare, de la magazii si platforme, cu respectarea reglementarilor din Conventia Cadru de incarcare-descarcare incheiata de reprezentantul Operatorului Portuar cu Transportatorul, respectand procesele tehnologice de lucru la manevra.

       4.1.2. – sa asigure volumul de manevra impus de programele de incarcari-descarcari ale Operatorului Portuar, in limita capacitatilor de lucru ale dispozitivelor feroviare prevazute in Conventia Cadru incheiata de Operatorul Portuar cu Transportatorul.

4.2. Beneficiarul se obliga :

       4.2.1. – sa intocmeasca si sa predea Prestatorului prin reprezentantul Operatorului Portuar pentru executie, programul de manevra inclusiv pentru cererile sale suplimentare .

      4.2.2. – sa achite intocmai si la timp contravaloarea prestatiilor efectuate conform facturilor intocmite de Prestator.

      4.2.3. – sa comunice Prestatorului orice modificare a contractului, respectiv, asociere cu o alta societate, preluare de catre alta societate.

V. VALOAREA CONTRACTULUI

      5.1. Pentru prestatiile prevazute la CAP. II al prezentului contract, BENEFICIARUL va plati PRESTATORULUI urmatoarele tarife :

           1.1. Tariful de ............... lei /vagon fizic manevrat  încărcat sau pentru un vagon incarcat cu o UTI încărcată sau goală, sosit/ sosită sau expediat/ expediată;

         In contul acestui tarif se executa urmatoarele operatii de manevra:

Predarea/primirea – vagon cu vagon – in fapt a vagoanelor incarcate/goale intre Transportator si Prestatorulul serviciilor de manevra in triajul portuar sau pe grupele de linii de sosire ale statiilor portuare;

Manevra de introducere a vagoanelor goale/incarcate din triajul portuar al statiei de sosire in triajul de zona, respectiv din triajul de zona la fronturile de incarcare /descarcare din dane;

Asigurarea vagoanelor la fronturile de incarcare/descarcare;

Manevra de scoatere a vagoanelor incarcate/goale de la fronturile de incarcare/descarcare in triajele de zona respectiv din triajele de zona in triajul portuar sau grupa de expediere a statiei portuare;

Predarea /primirea – vagon cu vagon  - in fapt a vagoanelor intre Prestatorul de servicii de manevra si Transportator in triajul portuar sau grupa liniilor de expediere a statiei portuare.

          1.2. Tariful de ............. lei/ vagon fizic încărcat sau pentru un vagon incarcat cu o UTI încărcată sau goală sosit/ sosită sau expediat/ expediată care s-a manevrat de la un front de operare la altul ori s-a manevrat la acelasi front în aceeaşi staţie portuară .

          1.3. Tariful de ............... lei/vagon fizic manevrat incarcat sau pentru un vagon incarcat cu o UTI încărcată sau goală sosit/ sosită sau expediat/ expediată, pentru manevra convoaielor care se  executa intre statiile CF din acelasi port.   

Document info
Document views17
Page views17
Page last viewedTue Jan 17 09:18:51 UTC 2017
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments