X hits on this document

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 6

          1.4. Tarifele pentru manevra necesara operatiilor de cantarire a vagoanelor goale sau incarcate:

        1.4.1 Tarif de ........ lei/ vagon pentru manevra necesara operatiunilor de cantarire a vagoanelor, din mers, pe cantarele electronice; aceasta manevra nu se tarifeaza atunci cand operatiile de cantarire se efectueaza la manevra vagoanelor pentru introducerea/scoaterea acestora la si de la fronturile de operare;

        1.4.2. Tariful de .......... lei/vagon incarcat/gol pentru manevra necesara cantaririi vagoanelor din mers pe cantarele automate in cazurile in care manevra nu se executa cu prilejiul operatiunilor de introducere/scoatere a vagoanelor la si de la fronturile de operare;tariful se aplica pentru fiecare caz in care manevra necesara cantaririi a fost ceruta in mod special in afara operatiilor de introducere/scoatere a vagoanelor la/de la fronturile de incarcare/descarcare;

        1.4.3. Tariful de ........... lei/vagon pentru manevra necesara operatiilor de cantarire a vagoanelor, cu oprirea si fixarea in pozitie de cantarire a fiecarui vagon, fara dezlegarea vagonului care se cantareste de restul vagoanelor din convoi;

       1.4.4. Tariful de ............ lei/vagon pentru manevra necesara operatiilor de cantarire a vagoanelor, cu oprirea si fixarea in pozitie de cantarire a fiecarui vagon, cu dezlegarea vagonului care se cantareste de restul vagoanelor din convoi.

              1.5. Tarife suplimentare nenegociabile:

       1.5.1. Tariful de 4,25 €/ vagon pentru utilizarea infrastructurii CN APMC SA din porturile Constanta;

       1.5.2 Tariful de 0,40 €/ vagon incarcat sau gol, manevrat pe infrastructura feroviara publica sau privata, administrata de CN CF CFR SA;

Ambele tarife sunt stabilite de administratorii infrastructurilor mai sus precizate, astfel ca tarifele incasate de Prestator se depun integral in contul celor doi administratori; Tarifele sunt stabilite cu aprobarea autoritatii competente a statului.

       5.3. La tarifele specificate la punctele anterioare se va aplica TVA conform reglementarilor legale in vigoare.

       5.4. Facturile se vor intocmi in lei la cursul BNR al EURO din ziua intocmirii facturii.

VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

      6.1. Prestatia se va factura decadal – pentru ultima decada cel mai tarziu pe data de 3 a lunii urmatoare – si va fi platita cu prioritate de Beneficiar in maximum 10 zile de la data emiterii facturii. In cazul in care plata contravalorii prestatiei se face dupa termenul prevazut se vor calcula penalitati de intarizere de 0,10% pe zi intarziere, Prestatorul avand dreptul sa procedeze la suspendarea contractului si la neexecutarea prestatiilor pana la efectuarea platilor scadente.

      6.2. Prestatiile efectuate se vor achita de Beneficiar cu ordin de plata , la termenul stabilit prin prezentul contract , din contul/conturile Beneficiarului :

             - cont ...................................................... deschis la banca ...................................,

in unul din conturile de mai jos ale Prestatorului :

             - cont RO75ABNA1400264100111690           deschis la ABN AMRO BANK Constanta

             - cont RO74BRDE140SV0 8513001400          deschis la BRD Constanta

             - cont RO76UNCR 0200104999770                 deschis la UNICREDIT ROMANIA

      6.3. Pentru cazurile in care Beneficiarul efectueaza Prestatorului plata prestatiilor in primele 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii, Prestatorul acorda un discount de ....% din valoarea prestatiilor de manevra (Art. 5.1., punctele 1.1, 1.2, 1.3., 1.4.1, 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4.).Discountul se va deduce din factura urmatoare.

      6.4. In cazul in care vor interveni majorari care afecteaza costul prestatiilor sau partile convin sa se efectueze prestatii suplimentare, necuprinse in contract ,

               6.4.1. Prestatorul va notifica in scris Beneficiarului tarifele aferente prestatiilor

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedSat Jan 21 11:03:33 UTC 2017
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments