X hits on this document

4 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 6

        13.5. Nici una dintre partile prezentului contract nu va cesiona unei terte persoane nici in parte si nici in totalitate, drepturile si obligatiile sale rezultate din acest contract, fara acordul celeilalte parti.

        13.6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, amandoua cu valoare de original, din care, cate unul pentru fiecare parte.

              PRESTATOR                                                                        BENEFICIAR,

S.C. ROMANIA EUROEST S.A.                                    S.C...................................................

       DIRECTOR GENERAL,                                                    DIRECTOR GENERAL,

      STRAINU CONSTANTIN                                                      .......................................  

    DIRECTOR EXPLOATARE,                                              DIRECTOR ECONOMIC,

    SERBANESCU GHEORGHE                                         ___________________________

      DIRECTOR ECONOMIC,

         BOLCHIS NICULINA

Document info
Document views4
Page views4
Page last viewedFri Jan 08 00:13:54 UTC 2016
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments