X hits on this document

20 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 6

        13.5. Nici una dintre partile prezentului contract nu va cesiona unei terte persoane nici in parte si nici in totalitate, drepturile si obligatiile sale rezultate din acest contract, fara acordul celeilalte parti.

        13.6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, amandoua cu valoare de original, din care, cate unul pentru fiecare parte.

              PRESTATOR                                                                        BENEFICIAR,

S.C. ROMANIA EUROEST S.A.                                    S.C...................................................

       DIRECTOR GENERAL,                                                    DIRECTOR GENERAL,

      STRAINU CONSTANTIN                                                      .......................................  

    DIRECTOR EXPLOATARE,                                              DIRECTOR ECONOMIC,

    SERBANESCU GHEORGHE                                         ___________________________

      DIRECTOR ECONOMIC,

         BOLCHIS NICULINA

Document info
Document views20
Page views20
Page last viewedSat Jan 21 18:26:53 UTC 2017
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments