X hits on this document

Word document

Liaison bodies and Institutions concerned with the application of Regulations 1408/71 and 574/72 ... - page 14 / 34

164 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 34

Implementing Regulation No 574/72

Annex 2, 3

Address: P.O.BOX 69,

810 00 Bratislava 1, Slovakia

Tel: 00421 2 4956 2212

Fax: 00421 2 4956 2204

e-mail: usz@sis.gov.sk

Zbor väzenskej a justičnej stráže SR

(Judiciary Guards and Prison Wardens Corps)

Implementing Regulation No 574/72

Annex 2,3

Contact person: Mr Arpád Polák

Address: Chorvátska 3,

813 04, Bratislava 1, Slovakia

Tel: 00421 2 5068 3847

Fax: 00421 2 5068 3270

e-mail: polaka@zvjs.sk

Contact person: Ms Jana Tvarožková

Address: Chorvátska 3,

813 04, Bratislava 1, Slovakia

Tel: 00421 2 5068 3845

Fax: 00421 2 5068 3270

e-mail: tvarozkovaj@zvjs.sk.

Colné riaditeľstvo SR

(Customs Directorate of the Slovak Republic)

Implementing Regulation No 574/72

Annex 2,3

Contact person: Ms Anna Štefková

Address: Mierová 23,

821 05 Bratislava 2, Slovakia

Tel: 00421 2 4827 3269

Fax: 00421 2 4342 1317

e-mail: astefkova@colnasprava.sk

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Office)

Implementing Regulation No 574/72

Annex 2, 3

Contact person: Mr Ladislav Kecskes

Address: Budatínska 30,

851 05 Bratislava 5, Slovakia

Tel: 00421 2 6869 9695

Fax: 00421 2 6382 4005

e-mail: kecskes@nbusr.sk

Document info
Document views164
Page views169
Page last viewedTue Jan 17 23:57:26 UTC 2017
Pages34
Paragraphs912
Words4958

Comments