X hits on this document

950 views

1 shares

4 downloads

0 comments

13 / 96

Installering

Den elektriske installering skal foretages af en autoriseret elektriker.

Den automatiske portåbner må kun in- stalleres i tørre omgivelser.

Sørg for at der er mindst 5 – 15 mm mel- lem den åbne ports højeste punkt og skinnen som styrer trækket.

Porten skal aktiveres ved horisontalt at styre den trækkende eller den skubben- de kraft. Den fornødne trækkende/skub- bende kraft må ikke overskride 150 N.

Tilslutningerne til loft, væg eller overlæg- ger og selve porten må sikre en forsvar- lig tilslutning af den automatiske portåb- ner. Tilføj yderligere stabilitet hvis dette skønnes nødvendigt (sammenkobling, understøtning, tværbjælker, forstærknin- ger).

Installer en 230 V 50 Hz stikkontakt med jordforbindelse ca. 10 – 50 cm fra det bagerste tilslutningspunkt trækhovedet. Se de tekniske data for sikringsbeskyt- telse.

Portens mekaniske komponenter bør op- fylde følgende standarder: EN 12 604 og EN 12 605.

Opfyldelse af standarderne EN 12 453, EN 12 445 og prEN 12 635 er påkrævet når porttrækket tilsluttes porten. Installe- ringen af ekstra sikkerhedsforanstaltnin- ger (fotocelle, sikkerhedsliste-kontakt) skal opfylde standard prEN 12 978.

Producenten garanterer ikke for tekniske mangler på den port, der skal drives, for strukturdeformation, der opstår under brugen samt ved utilstrækkelig vedlige- holdelse af porten.

Eksempler på installering

Den automatiske portåbner er egnet til motorstyret drift af følgende porte mon- teret som beskrevet:

Loftsektionsport

 • -

  Overliggermontering

 • -

  Loftmontering

Sidesektionsport

 • -

  Montering langs sidevæggen

 • -

  Montering over portåbningen

Portdrevet er ikke egnet til moto- riseret drift af svingporte.

Leveringsliste [2-3]

A

Trækenhed

1

Trækhoved

2

Fjernbetjening

3

Styrende trækskinne

4

Trækslæde

4.1. Slæde – underdel

4.2. Låsemekanisme

4.3. Slæde – overdel

5

Tandrem

6

Styrerulle

7

Stopbeslag (2x)

8

Antenne

9

Samleprofil

10

Styreskinne

B

Ophængningsdel, komplet

11

Hulbånd

12

Sekskantsskrue M8 x 25

13

Låsemøtrik M8

14

Sekskantsskrue M6 x 90

15

Låsemøtrik M6

16

Skrue 8 x 70

17

Spændeskive 8,4

18

Rawlplug 10 mm

19

Ophængningsdel

C

Fastgørelsesdele, komplet

20

Ophængningsvinkel

21

Fladhovedet M8 x 16

22

Låsemøtrik M8

23

Låsemøtrik M10

24

Skrue 8 x 70

25

Spændeskive 8.4

26

Rawlplug 10 mm

27

Beslag

Dansk

Værktøj

[1]

Sørg for at du har det anviste værktøj ved hånden.

Forberedelse af montering

Kun genbrugsmaterialer har været brugt til fremstilling af emballagen til den automatiske portåbner. Følg venligst den lokalt lovgivning med hensyn til ansvarlig bortskaffelse af emballagen.

Forkert tilslutning kan medføre alvorlige skader. Følg nøje de medføl- gende monteringsanvisninger.

Kontrollér inden monteringen af portåbneren, at porten fungerer og går let; hvis ikke, skal porten justeres. Portens fjederspænding skal være indstillet på en sådan måde, at porten let kan åbnes og lukkes ved håndkraft i en jævn og glidende bevægelse.

Sæt portens mekaniske låseanordninger ud af funktion.

Pak den automatiske portåbner samt til- behør ud og tjek at alt er, som det skal være. Husk at gemme emballagen tilfæl- de at portåbneren skal sendes tilbage for eventuelle reparationer.

Sørg for at opbevare emballagen (f.eks. plastic) uden for børns række- vidde.

13

Document info
Document views950
Page views1055
Page last viewedThu Jan 19 02:18:56 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments