X hits on this document

937 views

1 shares

4 downloads

0 comments

17 / 96

Yderligere sikkerhedsanord- ninger

[57] Ved levering er de eksterne tilslut- ninger, Nødstop (4), og sikker- hedsliste/fotocelle (3), blokerede med Western stik (4=grøn, 3=gul).

Tilslutning af sikkerhedsliste/foto-

celle (3) En sikkerhedsanordning (sikkerhedsli- ste eller fotocelle) kan tilsluttes denne indgang:

[58] Fjern Western stikket med gul bro og gem dette. Indstaller nu sikker- hedsanordningen og tilslut denne med Western stik.

[59] Vælg sikkerhedsfunktion med kontakterne 1 og 2.

Sikkerheds- Kontakt

Kontakt 2

indrening

1 Off

Fotocelle- kontaktindgang

Off

Sikkerhedsliste- udnyttelse med 8,2 kOhm

On

Off

Optisk sikkerhedsliste

On

On

(Ikke-tilladte instillinger)

(Off)

(On )

Funktionstest: Hvis sikkerhedsan- ordningen aktiveres mens porten lukker skal den stoppe og køre helt tilbage igen.

Tilslutning af Sikkerhedsstop (4) En nødstopsanordning (sikkerhedsan- ordning til portdør eller en nødstop knap) kan tilsluttes denne indgang:

[60] Fjern Western stikket med grøn bro og gem denne. Indstaller nu nødstopsanordningen med et We- stern stik. Gennemfør en funktionstest. Hvis nødstoppet aktiveres mens porten kører skal trækket stoppe omgå- ende.

Ekstra belysning

Hvis der ønskes yderligere belys- ning skal denne installering foretages af en autoriseret elektriker.

Ud over træklyset (40 W) kan yderligere belysning på max. 60 W tilkobles (dog ikke lysstofrør).

[61] Tilslut yderligere belysning paral- lelt med træklyset på klemtermi- nalerne 1 og 2 (lys).

[61] Ledningstilslutning

Fra fabrikken er terminalerne 1 - 6 og 10 - 18 på motorens elektroniske kom- ponentbrædt allerede forbundet (= stan- dardforbindelse).

Terminal Standardforbindelse

1

Lys 230 V AC,

L forbundet, sikret

2

Lys 230 V AC, N

3

Trafo primær 230 V AC,

L sikret

4

Trafo primær 230 V AC, N

5

Lysnet N 230 V AC

6

Lysnet L 230 V AC

7

(ikke forbundet)

10

Trafo sekundær -24 V AC

11

Trafo sekundær GND

12

Trafo sekundær + 24 V AC

13

Motor (- på udløb)

14

Motor (+ på udløb)

15

Stopkontakt ÅBEN

16

Stopkontakt ÅBEN

17

Stopkontakt LUKKET

18

Stopkontakt LUKKET

Yderligere tilslutninger

8

Advarselslys 230 V AC,

L forbundet, sikret

9

Advarselslys 230 V AC, N

19

0 Volt

20

Antenne.

Bring lysskiven i indgreb

[62-] Bring lysskiven (1.2) i indgreb [62-65].

Dansk

Tekniske data

Strømforsyning ................ 230 V~, 50 Hz Strømsikring, ekstern ...................... 10 A Apparatur sikring,

Intern ............................... 1,6 A, T (træg) Trækkraft ....................................... 500 N Nominel belastning ...................... 150 N

Strømforbrug ved nom. belastning .......................... 220 W

Hvilestrøm ........................................ 4 W

Anvendelse ..................................... IP00 ......................... (Kun i tørre omgivelser)

Hastighed ved nom. Belastning

  • -

    Åbning ............................. > 140 mm/s

  • -

    Lukning ........................... > 100 mm/s

Max træktid ....................................... 80 s Rækkevidde ............................ 2540 mm Indbygningshøjde ....................... 35 mm Radio frekvens ......................... 433 MHz Temperaturområde .....-20 °C til + 50 °C Fjernbetjeningsrækkevidde* .. 15 - 50 m Belysning ............................... max. 40 W

Batteri til fjernbetjening .....................................12 V, Model 23 A

Modstandssikringsindstilling ......... 150 N

Max anvendelse pr time ved nominel belastning ....................... 20

Max uafbrudt anvendelse ved nominel belastning ......................... 8

*I biler med meget elektronik eller med vinduer hvori der indgår metaller, er det muligt at fjernbetjeningsrækkevidden kan være betydeligt nedsat på grund af dette udstyr.

Støjniveau

Højeste lydtryk .....................

< 70 dB (A)

17

Document info
Document views937
Page views1042
Page last viewedWed Jan 18 08:45:48 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments