X hits on this document

941 views

1 shares

4 downloads

0 comments

18 / 96

Dansk

Selvtest

En selvtest af kontrolsystemet gennem- føres:

  • -

    efter start-op (start-op test)

  • -

    hver gang motoren har kørt

  • -

    hver fjerde time i standby

Hvis der findes en defekt vil dette blive indikeret ved en blinkende rød lysdiode eller blinkende træklys (se den følgende tabel). Al kontrol bliver ”låst” (ingen im- pulser accepteres) når 2 – efter hinan- den følgende – automatiske tests har fundet den samme defekt.

Når systemet ”låser” foretages hele selvtesten igen efter ca. 5 min. Hvis der her ikke findes nogen defekt bliver sy- stemet igen ”låst op”.

Relæ/Thyristor test

Selvtest

Blinker 1 gang Pause Blinker 1 gang

Mulig defekt indikeret. Stadig fuld funktionskontrol

Når næste impuls er afsendt.

Overskredet træktid

Hver gang motoren kører.

Blinker 2 gange Pause Blinker 2 gange

Trækket stopper når træktiden er overskredet.

Når næste impuls er afsendt.

Indbrudsforsøg

Træk i porten i lukket, indkodet stopposition

Blinker 3 gange Pause Blinker 3 gange

Trækket aktiveres mod lukket stopposition.

Efter 1 minut eller ved næste impuls.

Strømmåling 1

Hver gang motoren kører.

Blinker 4 gange Pause Blinker 4 gange

Når trækket ikke længere har minimumsstrøm stopper motoren

Når næste impuls er afsendt.

Strømmåling 2

Selvtest

Blinker 4 gange Pause Blinker 4 gange

Systemet "låser" (relæet slår fra, ingen impulser accepteres)

Ved den næste selvtest eller nulstilling (Reset).

Sikkerhedsingang (fotocelle)

Selvtest

Blinker 5 gange Pause Blinker 5 gange

Systemet "låser" (systemet slår fra, ingen impulser accepteres)

Ved den næste selvtest eller nulstilling (Reset).

ROM/RAM i overensstemmelse med VDE 0801

Selvtest

Blinker 6 gange Pause Blinker 6 gange

Systemet "låser" (styring slår fra, relæ modtager ingen impulser)

Ved den næste selvtest eller nulstilling (Reset).

EEPROM letlæseligt

Selvtest

Blinker 7 gange Pause Blinker 7 gange

Systemet "låser" (systemet slår fra, ingen impulser accepteres)

Ved den næste selvtest eller nulstilling (Reset).

Systemovervågning – defekter er indikeret ved den røde lysdiode.

Afbryde fejlmelding

Test

Resultat ved defekt

Test/Alarm-udløsning

Defekt-

indikator

Grundindstilling

Reset

Blinken (1 Hz)

Gennemfører indlæringskørsel

Efter foreskrevet gennemførsel af indlæringskørsel

Forhindring af den automatiske lukning

Strømafbrydelse under den automatiske lukning

Blinken (0,5 Hz)

Lukkeautomatikken er ikke aktiv mere.

Når den næste impuls modtages

Strømafbrydelse

Hvis strømmen afbrydes men trækket kører

Blinken (0,5 Hz)

Stadig fuld funktionskontrol

Når den næste impuls modtages

Ved afbrydelse p.g.a. forhindring

Blinken (0,5 Hz)

Stadig fuld funktionskontrol

Når den næste impuls modtages

Indbrudsforsøg

Træk i porten i lukket, indkodet stopposition

Blinker 3 gange Pause Blinker 3 gange

Trækket aktiveres mod lukket stopposition

Efter 1 minut eller når den næste impuls modtages.

18

Resultat ved defekt

Afbryde fejlmelding

Systemovervågning – advarsel ved hjælp af træklys.

Test

Test/Alarm-udløsning

Defekt-

indikator

Document info
Document views941
Page views1046
Page last viewedWed Jan 18 13:34:57 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments