X hits on this document

935 views

1 shares

4 downloads

0 comments

27 / 96

Norsk

Selvtest

Portåpnerens kontrollsystem utfører selvtest:

  • -

    Etter innkobling (innkoblingstest)

  • -

    etter hver motorkjøring

  • -

    for hver 4. time i stand-by.

en

Dersom feil oppdages under selvtesten, blir disse vist ved at enten den røde lysdioden eller driftslyset blinker, se

tabell nedenfor. Kontrollsystemet låser seg dersom 2 etterfølgende selvtester har oppdaget den samme feilen. Systemet vil da ikke motta start-/ stoppimpulser.

Ved låsing gjennomføres en ny, komplett selvtest etter ca 5 min. Dersom det ikke oppdages noe feil, oppheves låsingen automatisk.

Driftsovervåking - Feilvarsling med den røde lysdioden

Forsøk på innbrudd

Porten forsøkt presset opp fra innlært lukketposisjon

Strømmåling 1

For hver motorkjøring

Test

Utløsning av test/alarm

Relé-/tyristortest

Selvtest

Strømmåling 2

Selvtest

Sikkerhetsinngang (fotoceller)

Selvtest

ROM/RAM i henhold til VDE 0801

Selvtest

EEPROM korrekt leselig

Selvtest

Overskridelse av kjøretiden

For hver motorkjøring

Visning ved feil

Påvirkning ved feil

Slutt på feilmelding

1 x blinking

Pause 1 x blinking

Feilmuligheten vises. Hele styrefunksjonen opprettholdes

Ved neste impuls

2 x blinking Pause 2 x blinking

Drevet stopper ved overskridelse av den maks. kjøretid

Ved neste impuls

3 x blinking Pause 3 x blinking

Motoren aktiveres i retning Lukket

Etter 1 min. eller ved neste impuls

4 x blinking Pause 4 x blinking

Motoren stopper dersom minimumsstrøm ikke kan måles i løpet av det 1. sekund

Ved neste impuls

4 x blinking Pause 4 x blinking

Styringen låser seg (relé av, ingen impulsmottak)

Ved neste selvtest eller nullstilling av elektronikken (Reset)

5 x blinking Pause 5 x blinking

Styringen låser seg (relé av, ingen impulsmottak)

Ved neste selvtest eller nullstilling av elektronikken (Reset)

6 x blinking Pause 6 x blinking

Styringen låser seg (relé av, ingen impulsmottak)

Ved neste selvtest eller nullstilling av elektronikken (Reset)

7 x blinking Pause 7 x blinking

Styringen låser seg (relé av, ingen impulsmottak)

Ved neste selvtest eller nullstilling av eflektronikken (Reset)

Test

Utløsning av test/alarm

Visning ved feil

Påvirkning ved feil

Slutt på feilmelding

Grunninnstilling

Reset

Blinking ca. 1 gang/sek

Gjennomfør innlæringskjøring

Etter korrekt gjennomføring av innlæringskjøring

Hindring under automatisk lukking

Strømmen kobles ut under automatisk lukking

Blinking ca. 2 ggr/sek

Automatiisk lukking virker ikke

Ved neste impuls

Strømutkobling

Ved strømstans under kjøring

Blinking ca. 2 ggr/sek

Alle styrefunksjoner opprettholdes

Ved neste impuls

Ved hindring under drift

Blinking ca. 2 ggr/sek

Alle styrefunksjoner opprettholdes

Ved neste impuls

Forsøk på innbrudd

Porten forsøkt presset opp fra innlært lukketposisjon

3 x blinking Pause 3 x blinking

Motoren aktiveres i retning Lukket

Etter 1 min. eller ved neste impuls

Driftsovervåking - Feilvarsling med driftslyset

27

Document info
Document views935
Page views1040
Page last viewedWed Jan 18 06:11:58 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments