X hits on this document

963 views

1 shares

4 downloads

0 comments

28 / 96

Norsk

Feilsøking og feilretting

Arbeider på elektriske installasjoner må utelukkende gjennomføres av elektrofagfolk. Trekk ut støpselet før motordekslet fjernes.

Portåpneren går overhodet ikke:

 • 1.

  Kontroller sikringene i bygningen.

 • 2.

  Kontroller motorstyringens sikring.

 • 3.

  Sitter de brokoblede Western- kontakter i riktige koblingskontakter [34] (4 = grønn, 3 = gul)?

 • 4.

  Få en fagmann til å kontrollere strømtilførselen.

Portåpneren går ikke korrekt:

 • 1.

  Er frikoblingslåsen i inngrep i sleiden?

 • 2.

  Er tannremmen korrekt innstilt [28]?

 • 3.

  Er porten fastfrosset eller hindret på annet vis?

 • 4.

  Kobler portåpneren ut eller snur under kjøringen? Er klemkraften korrekt innstilt? Kontroller porten, evt. juster den. Nullstill (Reset) elektronikken og foreta ny innlæringskjøring [43, 44].

 • 5.

  Lukker porten seg ikke helt? Innstill endestopperen riktig, kontroller porten [38-].

 • 6.

  Fungerer ikke prosessprogrammet? Nullstill (Reset) elektronikken og foreta ny innlæringskjøring [43, 44].

Portåpneren lar seg ikke betjene via håndsenderen:

 • 1.

  Blinker lysdioden på håndsenderen? Sett inn et nytt batteri [67].

 • 2.

  Lyser ikke den røde lysdioden (1) på drivhodet under betjening av håndsenderen? Slett de innlærte radiokommandoene [48] og programmer håndsenderen på nytt [37].

 • 3.

  For liten rekkevidde: Kontroller antennetilkoblingen, installer evt. en uteantenne [76].

Portåpneren lar seg ikke betjene

via veggbryteren: Kontroller veggbryteren og kabelen.

Klemsikringen fungerer ikke: Nullstill (Reset) elektronikken og foreta ny innlæringskjøring [43, 44].

28

Vedlikehold

Hver måned:

 • Kontrollere klemsikringen: Portåpneren må snu når portens underkant støter på en 50 mm høy hindring som ligger på bakken.

 • Kontrollere portåpnerens feste til taket og veggen.

 • Kontrollere frikoblingslåsen.

 • Kontrollere gangdørens sikkerhetskontakt (dersom slik finnes).

Hvert år:

 • Vedlikeholde porten iht. port- produsentens anvisninger.

 • Smøre eller olje dragarmens leddpunkter.

 • Kontrollere tannremmens spenning, etterstrammes hvis nødvendig [28].

Reparasjon

[66] Nullstilling av elektronikken

(Reset) Dersom elektronikken må stilles tilbake til grunnposisjonen, gå frem på følgende måte:

 • Ta av lampedekselet (1.2) ved først å løsne festeklaffene i bakkant [29-31].

 • Trykk tastene „Program“ (2) og „Impuls“ (3) samtidig, - den røde lysdioden (1) begynner å blinke. Når lysdioden ikke lenger blinker, er nullstillingen avsluttet og tastene kan slippes.

Ved nullstilling (Reset) slettes også de innlærte verdier for klemkraft og Mykstopp. Innstillingsverdiene for DIP- bryteren opprettholdes, likedan radiokommandoene. Driftslyset blinker inntil nye innlæringskjøringer er vellykket gjennomført.

 • Kjør porten ved hjelp av hånd- senderen eller tasten „Impuls“ (3) minst to ganger uten mellomstopp til begge sluttposisjonene:

 • Sett lampedekselet tilbake på plass [62-65].

[67]

Utskifting av håndsenderens

batteri

 • Trekk av batterihusets deksel (2).

 • Fjern batteriet (1) og skift det ut.

Bruk kun lekkasjefrie batterier. Sørg for riktig polaritet ved innsetting av batteriet. Kast det gamle batteriet på en miljøvennlig måte.

 • Skyv batterihusets deksel på plass

igjen.

[68] Utskifting av lyspæren Trekk ut støpselet.

 • Ta av lampedekselet (1.2) ved først å

løsne festeklaffene i bakkant [29-31].

 • Skift lyspæren (1).

Lyspæreholder E14 - maks. 40 W.

 • Sett lampedekselet tilbake på plass

[62-65].

[69] Utskifting av en sikring

Trekk ut støpselet.

 • Ta av lampedekselet (1.2) ved først å løsne festeklaffene i bakkant [29-31].

 • Løsne festskruen (4) og trekk elektronikkmodulen (5) ut.

 • Skru ut skruene (6) og ta av elektronikkmodulens deksel (7).

 • Trekk den defekte sikringen (1) ut av sikringsholderen (2) ut skift den ut. Legg merke til ampéreverdien!

 • Fest elektronikkmodulens deksel.

 • Sett elektronikkmodulen tilbake på plass og fest den igjen.

 • Sett lampedekselet tilbake på plass [62-65].

Document info
Document views963
Page views1068
Page last viewedThu Jan 19 22:16:31 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments